Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0128(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0515/2008

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Hlasovanie :

PV 25/03/2009 - 3.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0170

Zápisnica
Utorok, 24. marca 2009 - Štrasburg

12. Výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy ***I - Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby ***I (rozprava)
CRE

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cieľom zlepšiť výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy [COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb a zrušuje smernica Rady 2006/23/ES [COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Marian-Jean Marinescu uviedol správy.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Teresa Riera Madurell (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Ulrich Stockmann za skupinu PSE, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Michael Henry Nattrass za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezávislý poslanec, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried a Robert Evans.

V rozprave vystúpili: Antonio Tajani a Marian-Jean Marinescu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3.3 zápisnice zo dňa 25.03.2009 a bod 3.4 zápisnice zo dňa 25.03.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia