Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 24 maart 2009 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 20.00 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

13. Samenstelling Parlement

De bevoegde Letse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Liene Liepiņa tot lid van het Parlement, in de plaats van Valdis Dombrovskis, met ingang van 19 maart 2009.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, neemt Liene Liepiņa, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid