Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 24. marca 2009 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 20.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
podpredsedníčka

13. Zloženie Parlamentu

Príslušné lotyšské úrady oznámili menovanie Liene Liepiņa za poslankyňu namiesto Valdisa Dombrovskisa s účinnosťou od 19. marca 2009.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia