Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0057/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0057/2009 (B6-0225/2009)

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 14
CRE 24/03/2009 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

14. Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συσκευών φόρτισης των κινητών τηλεφώνων (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0057/2009) που κατέθεσε ο Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Διαλειτουργικότητα των φορτιστών κινητών τηλεφώνων (B6-0225/2009)

Ο Marco Cappato αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Toine Manders, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Paul Rübig.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου