Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0088(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0143/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0143/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 15
CRE 24/03/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0167

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

15. Κοινή Προξενική Εγκύκλιος: βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης και αιτήσεις θεώρησης ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων προς τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές όσον αφορά την εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων καθώς και διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

Η Sarah Ludford παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ewa Klamt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Roselyne Lefrançois, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Carlos Coelho, Corina Creţu, Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău και Dushana Zdravkova.

Παρεμβαίνουν οι Ανδρούλλα Βασιλείου και Sarah Ludford.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου