Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0088(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0143/2009

Ingivna texter :

A6-0143/2009

Debatter :

PV 24/03/2009 - 15
CRE 24/03/2009 - 15

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0167

Protokoll
Tisdagen den 24 mars 2009 - Strasbourg

15. Gemensamma konsulära instruktioner: biometriska kännetecken och visumansökningar ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om hur viseringsansökningar ska tas emot och behandlas [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

Sarah Ludford redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: Ewa Klamt för PPE-DE-gruppen, Roselyne Lefrançois för PSE-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Carlos Coelho, Corina Creţu, Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău och Dushana Zdravkova.

Talare: Androulla Vassiliou och Sarah Ludford.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.1 i protokollet av den 25.03.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy