Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0002(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0512/2008

Indgivne tekster :

A6-0512/2008

Forhandlinger :

PV 24/03/2009 - 16
CRE 24/03/2009 - 16

Afstemninger :

PV 25/03/2009 - 3.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 24. marts 2009 - Strasbourg

16. Nye fødevarer ***I (forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. .../.... (fælles procedure) [KOM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

Kartika Tamara Liotard forelagde sin betænkning.

Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Zuzana Roithová (ordfører for udtalelse fra IMCO), Philip Bushill-Matthews for PPE-DE-Gruppen, Åsa Westlund for PSE-Gruppen, Magor Imre Csibi for ALDE-Gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański for UEN-Gruppen, Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Mojca Drčar Murko, Satu Hassi og Avril Doyle.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski.

Talere: Androulla Vassiliou og Kartika Tamara Liotard.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.5 i protokollen af 25.03.2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik