Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0002(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0512/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0512/2008

Keskustelut :

PV 24/03/2009 - 16
CRE 24/03/2009 - 16

Äänestykset :

PV 25/03/2009 - 3.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 24. maaliskuuta 2009 - Strasbourg

16. Uuselintarvikkeet ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o XXX/XXXX/ [yhtenäinen menettely] muuttamisesta [KOM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

Kartika Tamara Liotard esitteli laatimansa mietinnön.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Zuzana Roithová (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Philip Bushill-Matthews PPE-DE-ryhmän puolesta, Åsa Westlund PSE-ryhmän puolesta, Magor Imre Csibi ALDE-ryhmän puolesta, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Mojca Drčar Murko, Satu Hassi ja Avril Doyle.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski.

Puheenvuorot: Androulla Vassiliou ja Kartika Tamara Liotard.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.3.2009, kohta 3.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö