Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Вторник, 24 март 2009 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Зелената книга за териториалното сближаване и състоянието на дебата относно бъдещата реформа на политиката на сближаване - Регионална политика и пречки за използване на структурните фондове - Политика на сближаване през новия програмен период - Взаимно допълване и координиране на политиката на сближаване и мерките за развитие на селските райони - Структурни фондове през периода 2007-2013 г. - Развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта - (разискване)
 4.Време за гласуване
  
4.1.Споразумение между Европейската общност и правителството на Непал относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.2.Някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.3.Митнически освобождавания (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.4.Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.5.Приоритети на Европейския съюз във връзка с 64-ата сесия на Общото събрание на ООН (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.6.Една година след Лисабон: партньорството Африка–ЕС в действие (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.7.Договори във връзка с Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.8.Художествено образование в Европейския съюз (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.9.Активен диалог с гражданите относно Европа (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.10.Съвместна парламентарна асамблея на страните от АТКБ-ЕС през 2008 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.11.Регионална политика и пречки за използване на структурните фондове (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.12.Взаимно допълване и координиране на политиката на сближаване и мерките за развитие на селските райони (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.13.Козметични продукти (преработка) ***I (гласуване)
  
4.14.Пускане на пазара на биоциди ***I (гласуване)
  
4.15.Структура и ставки на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн * (гласуване)
  
4.16.Борба срещу гениталното осакатяване на жени, практикувано в ЕС (гласуване)
  
4.17.Многоезичие (гласуване)
  
4.18.Зелената книга за териториалното сближаване и състоянието на дебата относно бъдещата реформа на политиката на сближаване (гласуване)
  
4.19.Политика на сближаване през новия програмен период (гласуване)
  
4.20.Структурни фондове през периода 2007-2013 г. (гласуване)
  
4.21.Развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Подготовка на срещата на виско равнище на Г20 на 2 април (разискване)
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Годишни доклади на Европейската инвестиционна банка и на Европейската банка за възстановяване и развитие за 2007 г. - Заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността ***I (разискване)
 10.Метод на бюджетиране и управление по дейности - Междинен преглед на Финансовата рамка за 2007-2013 г. (разискване)
 11.Бъдещето на автомобилната индустрия (разискване)
 12.Подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система ***I - Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване ***I (разискване)
 13.Състав на Парламента
 14.Оперативна съвместимост между зарядните устройства за мобилни телефони (разискване)
 15.Общи консулски инструкции: въвеждане на биометрични данни и заявления за визи ***II (разискване)
 16.Новите храни ***I (разискване)
 17.Вещества, които разрушават озоновия слой (преработена версия) ***I (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (214 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (1608 kb) 
 
Протокол (150 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (298 kb) Резултати от поименно гласуване (1305 kb) 
 
Протокол (237 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (550 kb) Резултати от поименно гласуване (1222 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност