Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 24. března 2009 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Zelená kniha o územní soudržnosti a stavu diskuse o budoucí reformě politiky soudržnosti – Osvědčené postupy v oblasti regionální politiky překážkách při využívání strukturálních fondů – Městská dimenze politiky soudržnosti v novém programovém období – Doplňkovost a koordinaci politiky soudržnosti s opatřeními pro rozvoj venkova – Provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013 – Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti (rozprava)
 4.Hlasování
  
4.1.Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Nepálu o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.2.Kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.3.Systém Společenství pro osvobození od cla (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.4.Shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.5.O prioritách EU v souvislosti se 64. zasedáním Valného shromáždění OSN (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.6.Rok po Lisabonu: partnerství Afrika-EU v praxi (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.7.Smlouvy o rozvojových cílech tisíciletí (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.8.Umělecké vzdělávání v Evropské unii (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.9.Aktivní dialog s občany o Evropě (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.10.Činnost smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.11.Osvědčené postupy v oblasti regionální politiky překážkách při využívání strukturálních fondů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.12.Doplňkovost a koordinaci politiky soudržnosti s opatřeními pro rozvoj venkova (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.13.Kosmetické výrobky (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
4.14.Uvádění biocidních přípravků na trh ***I (hlasování)
  
4.15.Struktura a výše spotřební daně z tabákových výrobků * (hlasování)
  
4.16.Boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, které se provádí v EU (hlasování)
  
4.17.Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek (hlasování)
  
4.18.Zelená kniha o územní soudržnosti a stavu diskuse o budoucí reformě politiky soudržnosti (hlasování)
  
4.19.Městská dimenze politiky soudržnosti v novém programovém období (hlasování)
  
4.20.Provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013 (hlasování)
  
4.21.Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Příprava schůzky na nejvyšší úrovni G20 dne 2. dubna 2009 (rozprava)
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 9.Výroční zprávy EIB a EBRD za rok 2007 – Poskytnutí záruky Společenství Evropské investiční bance ***I (rozprava)
 10.Řídící nástroj přidělování rozpočtových prostředků – Přezkum finančního rámce na období 2007–2013 v polovině období (rozprava)
 11.Budoucnost automobilového průmyslu (rozprava)
 12.Výkonnost a životaschopnost evropského leteckého systému ***I – Letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby ***I (rozprava)
 13.Složení Parlamentu
 14.Interoperabilita nabíječek baterií mobilních telefonů (rozprava)
 15.Společná konzulární instrukce: biometrické prvky a žádosti o víza ***II (rozprava)
 16.Nové potraviny ***I (rozprava)
 17.Látky poškozující ozonovou vrstvu (přepracované znění) ***I (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání
 19.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (189 kb) Prezenční listina (65 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (1608 kb) 
 
Zápis (137 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (281 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (835 kb) 
 
Zápis (214 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (541 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (881 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí