Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Tirsdag den 24. marts 2009 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Den fremtidige reform af samhørighedspolitikken - Bedste praksis på det regionalpolitiske område og hindringer for anvendelsen af strukturfondene - Den bymæssige dimension i samhørighedspolitikken i den nye programmeringsperiode - Komplementaritet og samordning af samhørighedspolitikken med foranstaltninger til udvikling af landdistrikter - Nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer - Mikrokreditter til fremme af vækst og beskæftigelse - (forhandling)
 4.Afstemningstid
  
4.1.Aftale EF/Nepal om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.2.Landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.3.Fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.4.Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.5.EU's prioriteringer for FN's Generalforsamlings 64. samling (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.6.Et år efter Lissabon: Udviklingen i partnerskabet mellem Afrika og EU (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.7.Kontrakter om millenniumudviklingsmål (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.8.Kunstneruddannelser i EU (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.9.Aktiv dialog med borgerne om EU (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.10.Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2008 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.11.Bedste praksis på det regionalpolitiske område og hindringer for anvendelsen af strukturfondene (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.12.Komplementaritet og samordning af samhørighedspolitikken med foranstaltninger til udvikling af landdistrikter (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.13.Kosmetiske midler (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
4.14.Markedsføring af biocidholdige produkter ***I (afstemning)
  
4.15.Punktafgiftsstruktur og -satser for forarbejdet tobak * (afstemning)
  
4.16.Bekæmpelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i EU (afstemning)
  
4.17.Flersprogethed (afstemning)
  
4.18.Den fremtidige reform af samhørighedspolitikken (afstemning)
  
4.19.Den bymæssige dimension i samhørighedspolitikken i den nye programmeringsperiode (afstemning)
  
4.20.Nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer (afstemning)
  
4.21.Mikrokreditter til fremme af vækst og beskæftigelse (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Forberedelse af G20-topmødet den 2. april 2009 (forhandling)
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.EIB's og EBRD's årsberetninger for 2007 - Fællesskabsgaranti til EIB ***I (forhandling)
 10.Forvaltningsinstrument for tildeling af budgetmidler - Midtvejsrevision af den finansielle ramme for 2007-2013 (forhandling)
 11.Bilindustriens fremtid (forhandling)
 12.Det europæiske luftfartssystems præstationer og bæredygtighed ***I - Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester ***I (forhandling)
 13.Parlamentets sammensætning
 14.Interoperabilitet for mobiltelefonopladere (forhandling)
 15.Fælles konsulære instrukser: Biometriske identifikatorer og visumansøgninger ***II (forhandling)
 16.Nye fødevarer ***I (forhandling)
 17.Stoffer, der nedbryder ozonlaget (omarbejdning) ***I (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (186 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1608 kb) 
 
Protokol (141 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (244 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1301 kb) 
 
Protokol (212 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (423 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1127 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik