Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 24 maart 2009 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Groenboek territoriale cohesie en stand van de discussie over de hervorming van het cohesiebeleid - Beproefde methoden op het gebied van regionaal beleid en obstakels voor de deelname aan de structuurfondsen - Stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in de nieuwe programmeringsperiode - Complementariteit en coördinatie van het cohesiebeleid met maatregelen voor plattelandsontwikkeling - Uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: resultaten van onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's - Een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid - (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Overeenkomst EG - Nepal inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.2.Landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.3.Communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.4.Verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.5.Prioriteiten van de EU op de 64ste bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.6.Eén jaar na Lissabon: het partnerschap EU/Afrika in de praktijk (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.7.MDG-contracten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.8.Kunstonderwijs in de Europese Unie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.9.Actieve dialoog met de burger over Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.10.Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2008 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.11.Beproefde methoden op het gebied van regionaal beleid en obstakels voor de deelname aan de structuurfondsen (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.12.Complementariteit en coördinatie van het cohesiebeleid met maatregelen voor plattelandsontwikkeling (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  4.13.Cosmetische producten (herschikking) ***I (stemming)
  4.14.Het op de markt brengen van biociden ***I (stemming)
  4.15.Structuur en tarieven van accijns op tabaksfabrikaten * (stemming)
  4.16.Strijd tegen genitale verminking van vrouwen in de EU (stemming)
  4.17.Meertaligheid: een troef voor Europa en een gemeenschappelijk engagement (stemming)
  4.18.Groenboek territoriale cohesie en stand van de discussie over de hervorming van het cohesiebeleid (stemming)
  4.19.Stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in de nieuwe programmeringsperiode (stemming)
  4.20.Uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: resultaten van onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's (stemming)
  4.21.Een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Voorbereiding van de G20-top van 2 april 2009 (debat)
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Jaarverslagen 2007 EIB en EBWO - Garantie van de Gemeenschap voor de EIB ***I (debat)
 10.ABB-ABM-methode als beheersinstrument voor de toewijzing van begrotingsmiddelen - Tussentijdse herziening van het financiële kader 2007-2013 (debat)
 11.Toekomst van de auto-industrie (debat)
 12.Prestaties en duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem ***I - Luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten ***I (debat)
 13.Samenstelling Parlement
 14.Onderlinge uitwisselbaarheid van opladers voor mobiele telefoons (debat)
 15.Gemeenschappelijke visuminstructies: biometrische identificatie-middelen en visumaanvragen ***II (debat)
 16.Nieuwe voedingsmiddelen (uniforme procedure) ***I (debat)
 17.Stoffen die de ozonlaag afbreken (herschikking) ***I (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (190 kb) Presentielijst (65 kb)    Hoofdelijke stemming (1608 kb) 
 
Notulen (147 kb) Presentielijst (24 kb) Uitslag van de stemming (317 kb) Hoofdelijke stemming (1300 kb) 
 
Notulen (218 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (346 kb) Hoofdelijke stemming (1123 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid