Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 24 marca 2009 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej i stan debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności - Najlepsze praktyki w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkody w korzystaniu z funduszy strukturalnych - Miejski wymiar polityki spójności w nowym okresie programowania - Komplementarność i koordynacja polityki spójności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich - Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wyniki negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności - Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Umowa WE/Nepal dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.2.Kołowe ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.3.Wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.4.Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.5.Priorytety UE na 64. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.6.W rok po Lizbonie: partnerstwo UE-Afryka w praktyce (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.7.Umowy MCR (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.8.Studia artystyczne w Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.9.Aktywny dialog z obywatelami na temat Europy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.10.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2008 r. (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.11.Najlepsze praktyki w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkody w korzystaniu z funduszy strukturalnych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.12.Komplementarność i koordynacja polityki spóności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.13.Produkty kosmetyczne (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  4.14.Wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych ***I (głosowanie)
  4.15.Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych * (głosowanie)
  4.16.Walka z okaleczeniami organów płciowych kobiet dokonywanymi w UE (głosowanie)
  4.17.Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie (głosowanie)
  4.18.Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej i stan debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności (głosowanie)
  4.19.Miejski wymiar polityki spójności w nowym okresie programowania (głosowanie)
  4.20.Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wynikI negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności (głosowanie)
  4.21.Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Przygotowania do szczytu G20 w dniu 2 kwietnia 2009 r. (debata)
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Roczne sprawozdania EBI i EBOiR za rok 2007 - Gwarancja wspólnotowa dla EBI ***I (debata)
 10.Narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych - Przegląd śródokresowy ram finansowych 2007-2013 (debata)
 11.Przyszłość przemysłu motoryzacyjnego(debata)
 12.Osiągnięcia i długotrwałość europejskiego systemu lotniczego ***I - Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***I (debata)
 13.Skład Parlamentu
 14.Interoperacyjność ładowarek i telefonów komórkowych (debata)
 15.Wspólne instrukcje konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe ***II (debata)
 16.Nowa żywność ***I (debata)
 17.Substancje zubożające warstwę ozonową (przekształcenie) ***I (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (183 kb) Lista obecności (65 kb)    Głosowanie imienne (1608 kb) 
 
Protokół (143 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (247 kb) Głosowanie imienne (807 kb) 
 
Protokół (221 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (521 kb) Głosowanie imienne (876 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności