Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 24. marca 2009 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Zelená kniha o územnej súdržnosti a stav diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti - Najlepšie postupy v oblasti regionálnej politiky a prekážky vo využívaní štrukturálnych fondov - Mestský rozmer politiky súdržnosti v novom programovom období - Komplementárnosť a koordinácia politiky súdržnosti s opatreniami na rozvoj vidieka - Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie 2007 - 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch - Európska iniciatíva za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti - (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Dohoda medzi ES a Nepálom o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.2.Kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.3.Systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.4.Zber štatistických informácií ECB * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.5.Priority EÚ týkajúce sa 64. Valného zhromaždenia OSN (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.6.Rok po Lisabone: partnerstvo EÚ a Afriky v praxi (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.7.Zmluvy o rozvojových cieľov milénia (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.8.Štúdium umenia v EÚ (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.9.Aktívny dialóg s občanmi o Európe (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.10.Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2008 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.11.Najlepšie postupy v oblasti regionálnej politiky a prekážky vo využívaní štrukturálnych fondov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.12.Komplementárnosť a koordinácia politiky súdržnosti s opatreniami na rozvoj vidieka (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.13.Kozmetické výrobky (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)
  
4.14.Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh ***I (hlasovanie)
  
4.15.Štruktúra a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov * (hlasovanie)
  
4.16.Boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v EÚ (hlasovanie)
  
4.17.Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok (hlasovanie)
  
4.18.Zelená kniha o územnej súdržnosti a stav diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti (hlasovanie)
  
4.19.Mestský rozmer politiky súdržnosti v novom programovom období (hlasovanie)
  
4.20.Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie 2007 - 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch (hlasovanie)
  
4.21.Európska iniciatíva za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Príprava samitu G20 2. apríla (rozprava)
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Výročné správy EIB a EBOR za rok 2007 - Záruka Spoločenstva pre EIB ***I (rozprava)
 10.Riadiaci nástroj na prideľovanie rozpočtových zdrojov - Strednodobé preskúmanie finančného rámca na roky 2007 - 2013 (rozprava)
 11.Budúcnosť automobilového priemyslu (rozprava)
 12.Výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy ***I - Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby ***I (rozprava)
 13.Zloženie Parlamentu
 14.Kompatibilita nabíjačiek na mobilné telefóny (rozprava)
 15.Spoločné konzulárne pokyny: biometrické identifikačné znaky a žiadosti o víza ***II (rozprava)
 16.Nové potraviny (spoločný postup) ***I (rozprava)
 17.Látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (188 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1608 kb) 
 
Zápisnica (139 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (252 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1297 kb) 
 
Zápisnica (218 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (547 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1191 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia