Index 
Jegyzőkönyv
PDF 221kWORD 148k
2009. március 24., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Zöld könyv a területi kohézióról és a kohéziós politika jövőbeli reformjáról folytatott vita állásáról - Legjobb gyakorlatok a regionális politika terén és a strukturális alapok felhasználásának akadályai - A kohéziós politika városi dimenziója az új programozási időszakban - A kohéziós politika vidékfejlesztési intézkedéseket kiegészítő jellege és vidékfejlesztési intézkedésekkel történő összehangolása - A strukturális alapokra vonatkozó rendelet végrehajtása 2007–2013 között: a nemzeti kohéziós stratégiákról és az operatív programokról folytatott tárgyalások eredményei - Európai kezdeményezés a mikrohitel fejlesztésére a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás támogatása érdekében - (vita)
 4.Szavazások órája
  
4.1.Az Európai Közösség és Nepál közötti, a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.2.A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.3.A vámmentességek közösségi rendszere (kodifikált változat) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.4.Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtés * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.5.Az EU prioritásai az ENSZ Közgyűlésének 64. ülésszakára (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.6.Egy évvel Lisszabon után: működésben az EU és Afrika közötti partnerség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.7.Az MFC-szerződések (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.8.Művészeti tanulmányok az Európai Unióban (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.9.A polgárokkal folytatott aktív párbeszéd Európáról (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.10.Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2008. évi munkája (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.11.Legjobb gyakorlatok a regionális politika terén és a strukturális alapok felhasználásának akadályai (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.12.A kohéziós politika vidékfejlesztési intézkedéseket kiegészítő jellege és vidékfejlesztési intézkedésekkel történő összehangolása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.13.Kozmetikai termékek (átdolgozás) ***I (szavazás)
  
4.14.A biocid termékek forgalomba hozatala ***I (szavazás)
  
4.15.A dohánygyártmányokra kivetett jövedéki adók szerkezete és adókulcsai * (szavazás)
  
4.16.Az EU-ban gyakorolt női nemi szervi csonkítás elleni küzdelem (szavazás)
  
4.17.Többnyelvűség: előny Európa számára és közös elkötelezettség (szavazás)
  
4.18.Zöld könyv a területi kohézióról és a kohéziós politika jövőbeli reformjáról folytatott vita állásáról (szavazás)
  
4.19.A kohéziós politika városi dimenziója az új programozási időszakban (szavazás)
  
4.20.A strukturális alapokra vonatkozó rendelet végrehajtása 2007–2013 között: a nemzeti kohéziós stratégiákról és az operatív programokról folytatott tárgyalások eredményei (szavazás)
  
4.21.Európai kezdeményezés a mikrohitel fejlesztésére a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás támogatása érdekében (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.A 2009. április 2-i G20 csúcstalálkozó előkészítése (vita)
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.Az EBB és az EBRD 2007-es éves jelentése - Az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garancia ***I (vita)
 10.A költségvetési erőforrások felosztására szolgáló gazdálkodási eszköz - A 2007–2013-as pénzügyi keret félidős felülvizsgálata (vita)
 11.Az autóipar jövője (vita)
 12.Az európai légiközlekedési rendszer teljesítménye és fenntarthatósága ***I - A repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok ***I (vita)
 13.A Parlament tagjai
 14.A mobiltelefon-töltők kölcsönös használhatósága (vita)
 15.Közös konzuli utasítások: biometrikus azonosítók és vízumkérelmek ***II (vita)
 16.Új élelmiszerek ***I (vita)
 17.Az ózonréteget lebontó anyagok (átdolgozás) ***I (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére [...] a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek, valamint az 562/2006/EK rendeletnek a huzamos tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása tekintetében történő módosításáról (COM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD))

utalva:

illetékes :

TRAN

- A DEC 03/2009. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N6-0006/2009 - C6-0098/2009 - 2009/2023(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 07/2009. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N6-0007/2009 - C6-0099/2009 - 2009/2024(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 04/2009. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N6-0008/2009 - C6-0100/2009 - 2009/2025(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Javaslat a Tanács határozatára a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség általi megkötéséről (COM(2009)0081 - C6-0101/2009 - 2009/0023(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a vadon élő madarak védelméről (kodifikált szöveg) (COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD))

utalva:

illetékes :

JURI


3. Zöld könyv a területi kohézióról és a kohéziós politika jövőbeli reformjáról folytatott vita állásáról - Legjobb gyakorlatok a regionális politika terén és a strukturális alapok felhasználásának akadályai - A kohéziós politika városi dimenziója az új programozási időszakban - A kohéziós politika vidékfejlesztési intézkedéseket kiegészítő jellege és vidékfejlesztési intézkedésekkel történő összehangolása - A strukturális alapokra vonatkozó rendelet végrehajtása 2007–2013 között: a nemzeti kohéziós stratégiákról és az operatív programokról folytatott tárgyalások eredményei - Európai kezdeményezés a mikrohitel fejlesztésére a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás támogatása érdekében - (vita)

Jelentés a területi kohézióról és a kohéziós politika jövőbeli reformjáról folytatott vita állásáról szóló zöld könyvről [2008/2174(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

Jelentés a legjobb gyakorlatokról a regionális politika terén és a strukturális alapok felhasználásának akadályairól [2008/2061(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

Jelentés a kohéziós politika városi dimenziójáról az új programozási időszakban [2008/2130(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

Jelentés a kohéziós politika vidékfejlesztési intézkedéseket kiegészítő jellegéről és vidékfejlesztési intézkedésekkel történő összehangolásáról [2008/2100(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

Jelentés a strukturális alapokra vonatkozó rendelet 2007–2013 közötti végrehajtásáról: a nemzeti kohéziós stratégiákról és az operatív programokról folytatott tárgyalások eredményei [2008/2183(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

A Bizottsághoz intézett ajánlásokat tartalmazó jelentés a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás támogatása érdekében a mikrohitel fejlesztésére vonatkozó európai kezdeményezésről [2008/2122(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik és Zsolt László Becsey előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Danuta Hübner (a Bizottság tagja).

Felszólal: Gary Titley (a BUDG bizottság véleményének előadója), Nathalie Griesbeck (a BUDG bizottság véleményének előadója), Atanas Paparizov (az ITRE bizottság véleményének előadója), Neena Gill (a JURI bizottság véleményének előadója), Zita Pleštinská (a FEMM bizottság véleményének előadója), Emmanouil Angelakas, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Grażyna Staniszewska, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pedro Guerreiro, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Peter Baco, független, James Nicholson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elspeth Attwooll, Giovanni Robusti, Gisela Kallenbach, Georgios Toussas, Kathy Sinnott, Carl Lang, Markus Pieper, Evgeni Kirilov, Jean Marie Beaupuy, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Jan Olbrycht, Mia De Vits, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ambroise Guellec, Pierre Pribetich, Rolf Berend, Miloš Koterec és Mariela Velichkova Baeva.

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI
alelnök

Felszólal: Margie Sudre, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Iosif Matula, Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Emanuel Jardim Fernandes, Maria Petre, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Silvia-Adriana Ţicău és Eoin Ryan.

°
° ° °

Az elnök asszony köszönti a szervezett bűnözés elleni küzdelmet szolgáló FLARE európai programban részt vevő fiatalok küldöttségét.

°
° ° °

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Erna Hennicot-Schoepges.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ewa Tomaszewska, Den Dover, Zita Pleštinská és Sérgio Marques.

Az elnök emlékeztet a „catch the eye” eljárásra vonatkozó szabályokra.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová, Andreas Mölzer, Alexandru Nazare, Ljudmila Novak, James Nicholson, Francesco Ferrari és Czesław Adam Siekierski.

Felszólal: Danuta Hübner, Constanze Angela Krehl, Oldřich Vlasák, Wojciech Roszkowski, Miroslav Mikolášik, Zsolt László Becsey és Lambert van Nistelrooij.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.24-i jegyzőkönyv 4.18. pont , 2009.03.24-i jegyzőkönyv 4.11. pont , 2009.03.24-i jegyzőkönyv 4.19. pont , 2009.03.24-i jegyzőkönyv 4.12. pont , 2009.03.24-i jegyzőkönyv 4.20. pont és 2009.03.24-i jegyzőkönyv 4.21. pont .

(Az ülést 11.50 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.05 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

4. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


4.1. Az Európai Közösség és Nepál közötti, a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség és Nepál kormánya közötti, a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2008)0041 - C6-0041/2009 - 2008/0017(CNS)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Paolo Costa (A6-0071/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0146)


4.2. A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2008)0690 - C6-0414/2008 - 2008/0213(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0130/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0147)


4.3. A vámmentességek közösségi rendszere (kodifikált változat) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat) [COM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0129/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0148)


4.4. Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtés * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló ajánlásról [13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sirpa Pietikäinen (A6-0119/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0149)


4.5. Az EU prioritásai az ENSZ Közgyűlésének 64. ülésszakára (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslatával az EU prioritásairól az ENSZ Közgyűlésének 64. ülésszakára [2009/2000(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0132/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0150)


4.6. Egy évvel Lisszabon után: működésben az EU és Afrika közötti partnerség (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés: Egy évvel Lisszabon után: működésben az EU és Afrika közötti partnerség [2008/2318(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Maria Martens (A6-0079/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0151)


4.7. Az MFC-szerződések (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az MFC-szerződésekről [2008/2128(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Alain Hutchinson (A6-0085/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0152)


4.8. Művészeti tanulmányok az Európai Unióban (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a művészeti tanulmányokról az Európai Unióban [2008/2226(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Maria Badia i Cutchet (A6-0093/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0153)


4.9. A polgárokkal folytatott aktív párbeszéd Európáról (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a polgárokkal Európáról folytatott aktív párbeszédről [2008/2224(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Gyula Hegyi (A6-0107/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Gyula Hegyi (előadó) az eljárási szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0154)


4.10. Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2008. évi munkája (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2008. évi munkájáról [2008/2303(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Thierry Cornillet (A6-0081/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0155)


4.11. Legjobb gyakorlatok a regionális politika terén és a strukturális alapok felhasználásának akadályai (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés: Legjobb gyakorlatok a regionális politika terén és a strukturális alapok felhasználásának akadályai [2008/2061(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0156)


4.12. A kohéziós politika vidékfejlesztési intézkedéseket kiegészítő jellege és vidékfejlesztési intézkedésekkel történő összehangolása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a kohéziós politika vidékfejlesztési intézkedéseket kiegészítő jellegéről és vidékfejlesztési intézkedésekkel történő összehangolásáról [2008/2100(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0157)


4.13. Kozmetikai termékek (átdolgozás) ***I (szavazás)

Jelentés a kozmetikai termékekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0158)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0158)


4.14. A biocid termékek forgalomba hozatala ***I (szavazás)

Jelentés a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelvnek egyes határidők meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Daciana Octavia Sârbu (A6-0076/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0159)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0159)


4.15. A dohánygyártmányokra kivetett jövedéki adók szerkezete és adókulcsai * (szavazás)

Jelentés a dohánygyártmányokra kivetett jövedéki adók szerkezete és adókulcsai tekintetében a 92/79/EGK, a 92/80/EGK és a 95/59/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0459 - C6-0311/2008 - 2008/0150(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Zsolt László Becsey (A6-0121/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0160)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0160)

Felszólalások:

Zsolt László Becsey (előadó) felszólal a szavazás előtt.


4.16. Az EU-ban gyakorolt női nemi szervi csonkítás elleni küzdelem (szavazás)

Jelentés az EU-ban gyakorolt női nemi szervi csonkítás elleni küzdelemről [2008/2071(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az ALDE, a PPE-DE és az UEN képviselőcsoport)

Elfogadva (P6_TA(2008)0161)

Felszólalások:

Lissy Gröner, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, pontosításokat fűz a G. preambulumbekezdéshez.


4.17. Többnyelvűség: előny Európa számára és közös elkötelezettség (szavazás)

Jelentés a többnyelvűségről: előny Európa számára és közös elkötelezettség [2008/2225(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Vasco Graça Moura (A6-0092/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta a PSE, az ALDE és a Verts/ALE képviselőcsoport)

Elfogadva (P6_TA(2008)0162)

Felszólalások:

Vasco Graça Moura (előadó) az alternatív állásfoglalási indítvánnyal kapcsolatban, Ignasi Guardans Cambó technikai jellegű pontosításokat fűz ehhez, és Cristiana Muscardini az eljárási szabályzat alternatív állásfoglalási indítványokra vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban (az eljárási szabályzat 151. cikkének (4) bekezdése).


4.18. Zöld könyv a területi kohézióról és a kohéziós politika jövőbeli reformjáról folytatott vita állásáról (szavazás)

Jelentés a területi kohézióról és a kohéziós politika jövőbeli reformjáról folytatott vita állásáról szóló zöld könyvről [2008/2174(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0163)


4.19. A kohéziós politika városi dimenziója az új programozási időszakban (szavazás)

Jelentés a kohéziós politika városi dimenziójáról az új programozási időszakban [2008/2130(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0164)


4.20. A strukturális alapokra vonatkozó rendelet végrehajtása 2007–2013 között: a nemzeti kohéziós stratégiákról és az operatív programokról folytatott tárgyalások eredményei (szavazás)

Jelentés a strukturális alapokra vonatkozó rendelet 2007–2013 közötti végrehajtásáról: a nemzeti kohéziós stratégiákról és az operatív programokról folytatott tárgyalások eredményei [2008/2183(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0165)


4.21. Európai kezdeményezés a mikrohitel fejlesztésére a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás támogatása érdekében (szavazás)

A Bizottsághoz intézett ajánlásokat tartalmazó jelentés a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás támogatása érdekében a mikrohitel fejlesztésére vonatkozó európai kezdeményezésről [2008/2122(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0166)


5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Maria Martens-jelentés - A6-0079/2009

David Sumberg, Nirj Deva, Syed Kamall, Philip Claeys, Czesław Adam Siekierski, Gay Mitchell és Richard Corbett

Alexander Graf Lambsdorff-jelentés - A6-0132/2009

Charles Tannock

Alain Hutchinson-jelentés - A6-0085/2009

Zuzana Roithová és Nirj Deva

Maria Badia i Cutchet-jelentés - A6-0093/2009

David Sumberg, Hannu Takkula, Ewa Tomaszewska és Avril Doyle

Hegyi Gyula-jelentés - A6-0107/2009

Dimitar Stoyanov, David Sumberg, Marian Harkin, Hannu Takkula, Nirj Deva, Ewa Tomaszewska, Martin Callanan, Syed Kamall, Jim Allister és Neena Gill

Wojciech Roszkowski-jelentés - A6-0042/2009

Jim Allister

Dagmar Roth-Behrendt-jelentés - A6-0484/2008

Kathy Sinnott és Neena Gill

Daciana Octavia Sârbu-jelentés - A6-0076/2009

Kathy Sinnott

Becsey Zsolt László-jelentés - A6-0121/2009

Avril Doyle

Cristiana Muscardini-jelentés - A6-0054/2009

Marian Harkin, Eleonora Lo Curto és Kathy Sinnott

Vasco Graça Moura-jelentés - A6-0092/2009

Milan Gaľa, Michl Ebner, Hannu Takkula, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Mario Borghezio, Eleonora Lo Curto és Avril Doyle

Lambert van Nistelrooij-jelentés - A6-0083/2009

Michl Ebner, Rumiana Jeleva, Marusya Ivanova Lyubcheva és Marian Harkin

Miroslav Mikolášik-jelentés - A6-0108/2009

Marian Harkin

Becsey Zsolt László-jelentés - A6-0041/2009

Zuzana Roithová, Marian Harkin és Syed Kamall


6. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Poul Nyrup Rasmussen közli, hogy az eljárási szabályzat 131. cikke szerint napirendre tűzött jelentések mellett kívánt szavazni.


(A 13.35 órakor megszakított ülést 15.05 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

7. A 2009. április 2-i G20 csúcstalálkozó előkészítése (vita)

A 2009. április 2-i G20 csúcstalálkozó előkészítése Gordon Brown, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, az Európai Tanács tagja részvételével

Az elnök nyilatkozatot tesz, mellyel bevezeti a G20 csúcstalálkozó előkészítéséről szóló vitát.

Felszólal: Gordon Brown (az Egyesült Királyság miniszterelnöke).

Felszólal: José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Daniel Hannan, független.

Felszólal: Gordon Brown.

Az elnök megköszöni Gordon Brownnak, hogy eljött az Európai Parlamentbe, és sok sikert kíván neki a G20 csúcstalálkozó előkészítéséhez és lezárásához.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Marian Harkin közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


9. Az EBB és az EBRD 2007-es éves jelentése - Az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garancia ***I (vita)

Jelentés az Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 2007-es éves jelentéséről [2008/2155(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

Jelentés a Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

Esko Seppänen és Gay Mitchell előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Joaquín Almunia (a Bizottság tagja).

Felszólal: Gabriele Stauner (a CONT bizottság véleményének előadója), Zsolt László Becsey, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Wolf Klinz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sepp Kusstatscher, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Konstantinos Droutsas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Whittaker, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Laima Liucija Andrikienė, Paulo Casaca és Margarita Starkevičiūtė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jean-Pierre Audy és Czesław Adam Siekierski.

Felszólal: Thomas Mirow (az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnöke).

ELNÖKÖL: Adam BIELAN
alelnök

Felszólal: Philippe Maystadt (az Európai Beruházási Bank elnöke), Joaquín Almunia, Gay Mitchell és Esko Seppänen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.25-i jegyzőkönyv 3.19. pont és 2009.03.25-i jegyzőkönyv 3.2. pont .


10. A költségvetési erőforrások felosztására szolgáló gazdálkodási eszköz - A 2007–2013-as pénzügyi keret félidős felülvizsgálata (vita)

Jelentés a tevékenységalapú költségvetés-tervezési, illetve tevékenységalapú irányítási módszerről mint a költségvetési erőforrások felosztására szolgáló gazdálkodási eszközről [2008/2053(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

Jelentés a 2007–2013-as pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról [2008/2055(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A6-0110/2009)

Kyösti Virrankoski és Reimer Böge előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Dalia Grybauskaitė (a Bizottság tagja).

Felszólal: Michael Gahler (az AFET bizottság véleményének előadója), Herbert Bösch (a CONT bizottság véleményének előadója), Paul Rübig (az ITRE bizottság véleményének előadója), Rumiana Jeleva (a REGI bizottság véleményének előadója), Esther De Lange (az AGRI bizottság véleményének előadója), Ingeborg Gräßle, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Gary Titley, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Silvana Koch-Mehrin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Wiesław Stefan Kuc, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pedro Guerreiro, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nils Lundgren, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Catherine Guy-Quint és Margaritis Schinas.

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök

Felszólal: Costas Botopoulos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Alexandru Nazare.

Felszólal: Kyösti Virrankoski és Reimer Böge.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.25-i jegyzőkönyv 3.7. pont .


11. Az autóipar jövője (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az autóipar jövője

Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Werner Langen, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Robert Goebbels, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jorgo Chatzimarkakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Antonio Mussa, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roberto Musacchio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sergej Kozlík, független, Amalia Sartori, Hannes Swoboda, Gianluca Susta, Mario Borghezio, Ilda Figueiredo, Carl Lang, Gunnar Hökmark, Monica Giuntini, Lena Ek, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Matthias Groote, Mia De Vits és Richard Howitt.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Felszólal: Antolín Sánchez Presedo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicodim Bulzesc, Inés Ayala Sender, Reinhard Rack, Zuzana Roithová és Alojz Peterle.

Felszólal: Günter Verheugen.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio és Antonio Mussa, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az autóipar jövőjéről (B6-0152/2009),

- Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori és Ivo Belet, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az autóipar jövőjéről (B6-0153/2009),

- Jorgo Chatzimarkakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az autóipar jövőjéről (B6-0154/2009),

- Martin Schulz és Robert Goebbels, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az autóipar jövőjéről (B6-0155/2009),

- Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az európai gépjárműipar jövőjéről (B6-0156/2009).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.25-i jegyzőkönyv 3.20. pont .


12. Az európai légiközlekedési rendszer teljesítménye és fenntarthatósága ***I - A repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok ***I (vita)

Jelentés az 549/2004/EK, 550/2004/EK, 551/2004/EK és 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

Jelentés a 216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében történő módosításáról és a 2006/23/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

Marian-Jean Marinescu előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Teresa Riera Madurell (az ITRE bizottság véleményének előadója), Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ulrich Stockmann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Michael Henry Nattrass, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Luca Romagnoli, független, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried és Robert Evans.

Felszólal: Antonio Tajani és Marian-Jean Marinescu.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.25-i jegyzőkönyv 3.3. pont és 2009.03.25-i jegyzőkönyv 3.4. pont .


(A 20.00 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Martine ROURE
alelnök

13. A Parlament tagjai

Az illetékes lett hatóságok bejelentették Liene Liepiņa kinevezését Valdis Dombrovskis helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2009. március 19.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Liene Liepiņa elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


14. A mobiltelefon-töltők kölcsönös használhatósága (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0057/2009) felteszi: Marco Cappato, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A mobiltelefon-töltők kölcsönös használhatósága (B6-0225/2009)

Marco Cappato kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Paul Rübig, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Silvia-Adriana Ţicău, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Toine Manders, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paul Rübig.

Felszólal: Günter Verheugen.

A vitát berekesztik.


15. Közös konzuli utasítások: biometrikus azonosítók és vízumkérelmek ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a diplomáciai és konzuli képviseletek számára kibocsátott, a vízumokra vonatkozó Közös Konzuli Utasításnak a biometrikus adatok bevezetésével, valamint a vízumkérelmek fogadása és feldolgozása megszervezésének rendelkezéseivel kapcsolatos módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

Sarah Ludford előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ewa Klamt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Roselyne Lefrançois, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Carlos Coelho, Corina Creţu, Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău és Dushana Zdravkova.

Felszólal: Androulla Vassiliou és Sarah Ludford.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.25-i jegyzőkönyv 3.1. pont .


16. Új élelmiszerek ***I (vita)

Jelentés az új élelmiszerekről és a(z) XXX/XXXX/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [közös eljárás] [COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

Kartika Tamara Liotard előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

Felszólal: Zuzana Roithová (az IMCO bizottság véleményének előadója), Philip Bushill-Matthews, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Åsa Westlund, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Magor Imre Csibi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Zdzisław Zbigniew Podkański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Hiltrud Breyer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Renate Sommer, Csaba Sándor Tabajdi, Mojca Drčar Murko, Satu Hassi és Avril Doyle.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski.

Felszólal: Androulla Vassiliou és Kartika Tamara Liotard.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.25-i jegyzőkönyv 3.5. pont .


17. Az ózonréteget lebontó anyagok (átdolgozás) ***I (vita)

Jelentés az ózonréteget lebontó anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

Johannes Blokland előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Avril Doyle.

Felszólal: Stavros Dimas és Johannes Blokland.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.25-i jegyzőkönyv 3.6. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 423.617/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.00 órakor berekesztik.

Klaus Welle

Mario Mauro

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liepiņa, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat