Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0088(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0143/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0143/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 15
CRE 24/03/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0167

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

3.1. Κοινή Προξενική Εγκύκλιος: βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης και αιτήσεις θεώρησης ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων προς τις διπλωματικές και τις έμμισθες προξενικές αρχές όσον αφορά την εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων καθώς και διατάξεων για την οργάνωση της παραλαβής και της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2009)0167)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου