Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0002(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0512/2008

Ingivna texter :

A6-0512/2008

Debatter :

PV 24/03/2009 - 16
CRE 24/03/2009 - 16

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.5
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 25 mars 2009 - Strasbourg

3.5. Nya livsmedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel och om ändring av förordning (EG) nr XXX/XXXX [enhetligt förfarande] [KOM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0171)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2009)0171)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy