Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 25. märts 2009 - Strasbourg

4. Selgitused hääletuse kohta
CRE

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Sarah Ludford - A6-0143/2009:
Daniel Hannan

°
° ° °

Alexander Alvaro võttis sõna Bruno Gollnischi sõnavõtu kohta hääletamise lõpus.

°
° ° °

Raport: Esko Seppänen - A6-0109/2009:
Daniel Hannan

Raport: Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009:
Michl Ebner

Raport: Marian-Jean Marinescu - A6-0515/2008:
Michl Ebner

Raport: Kartika Tamara Liotard - A6-0512/2008:
Anja Weisgerber

Raport: Reimer Böge - A6-0110/2009:
Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Jim Allister ja Neena Gill

Majanduspartnerlusleping CARIFORUMi riikide ning EÜ vahel - B6-0141/2009:
Marian Harkin, Syed Kamall ja Neena Gill

Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Côte d'Ivoire'i vahel - B6-0148/2009:
Syed Kamall

Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahel - B6-0143/2009:
Martin Callanan

Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Ghana vahel - B6-0142/2009:
Syed Kamall

Raport: Gay Mitchell - A6-0135/2009:
Marian Harkin

Autotööstuse tulevik - RC-B6-0152/2009:
Martin Callanan, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall ja Neena Gill

Õigusteave - Privaatsuspoliitika