Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 maart 2009 - Straatsburg

4. Stemverklaringen
CRE

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Sarah Ludford - A6-0143/2009:
Daniel Hannan

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Alexander Alvaro over de woorden van Bruno Gollnisch aan het einde van de stemmingen.

°
° ° °

Verslag Esko Seppänen - A6-0109/2009
Daniel Hannan

Verslag Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009
Michl Ebner

Verslag Marian-Jean Marinescu - A6-0515/2008
Michl Ebner

Verslag Kartika Tamara Liotard - A6-0512/2008
Anja Weisgerber

Verslag Reimer Böge - A6-0110/2009
Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Jim Allister en Neena Gill

Partnerschapsovereenkomst Cariforum - EG - B6-0141/2009
Marian Harkin, Syed Kamall en Neena Gill

Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EG - Ivoorkust - B6-0148/2009
Syed Kamall

Tussentijdse economische-partnerschapsovereenkomst EG - Staten van de Stille Oceaan - B6-0143/2009
Martin Callanan

Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EG - Ghana - B6-0142/2009
Syed Kamall

Verslag Gay Mitchell - A6-0135/2009
Marian Harkin

Toekomst van de auto-industrie - RC-B6-0152/2009
Martin Callanan, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall en Neena Gill

Juridische mededeling - Privacybeleid