Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 25 martie 2009 - Strasbourg

4. Explicaţii privind votul
CRE

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Sarah Ludford - A6-0143/2009
Daniel Hannan

°
° ° °

A intervenit Alexander Alvaro cu privire la intervenţia lui Bruno Gollnisch la sfârşitul votării.

°
° ° °

Raport Esko Seppänen - A6-0109/2009
Daniel Hannan

Raport Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009
Michl Ebner

Raport Marian-Jean Marinescu - A6-0515/2008
Michl Ebner

Raport Kartika Tamara Liotard - A6-0512/2008
Anja Weisgerber

Raport Reimer Böge - A6-0110/2009:
Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Jim Allister şi Neena Gill

Acordul de parteneriat CARIFORUM - CE - B6-0141/2009
Marian Harkin, Syed Kamall şi Neena Gill

Acord interimar de parteneriat economic CE – Coasta de Fildeş - B6-0148/2009
Syed Kamall

Acord interimar de parteneriat economic CE - statele din Pacific- B6-0143/2009
Martin Callanan

Acord interimar de parteneriat economic CE - Ghana - B6-0142/2009
Syed Kamall

Raport Gay Mitchell - A6-0135/2009
Marian Harkin

Viitorul industriei automobile - RC-B6-0152/2009
Martin Callanan, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall şi Neena Gill

Aviz juridic - Politica de confidențialitate