Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 25. marca 2009 - Štrasburg

4. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Sarah Ludford - A6-0143/2009:
Daniel Hannan

°
° ° °

V rozprave vystúpil Alexander Alvaro k vystúpeniu Bruna Gollnischa v závere hodiny otázok.

°
° ° °

Správa: Esko Seppänen - A6-0109/2009
Daniel Hannan

Správa: Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009
Michl Ebner

Správa: Marian-Jean Marinescu - A6-0515/2008
Michl Ebner

Správa: Kartika Tamara Liotard - A6-0512/2008
Anja Weisgerber

Správa: Reimer Böge - A6-0110/2009
Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Jim Allister a Neena Gill

Dohoda o partnerstve ES - Cariforum - B6-0141/2009
Marian Harkin, Syed Kamall a Neena Gill

Dohoda o hospodárskom partnerstve ES - Pobrežie Slonoviny - B6-0148/2009
Syed Kamall

Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES - štáty tichomorskej oblasti - B6-0143/2009
Martin Callanan

Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES - Ghana - B6-0142/2009
Syed Kamall

Správa: Gay Mitchell - A6-0135/2009
Marian Harkin

Budúcnosť automobilového priemyslu - RC-B6-0152/2009
Martin Callanan, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall a Neena Gill

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia