Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 maart 2009 - Straatsburg

5. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Dimitar Stoyanov heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de stemming over het verslag Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009.

Sharon Bowles heeft laten weten dat haar stemapparaat niet werkte bij de stemming over de ontwerpresolutie B6-0147/2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid