Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 25. marca 2009 - Štrasburg

5. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Dimitar Stoyanov oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009.

Sharon Bowles oznámila, že jej hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o návrhu uznesenia B6-0147/2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia