Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 1998/0304(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0085/2006

Forhandlinger :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Afstemninger :

PV 26/03/2009 - 4.9
CRE 26/03/2009 - 4.9
Stemmeforklaringer
PV 02/04/2009 - 9.17
PV 02/04/2009 - 9.18
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
PV 22/04/2009 - 6.37
CRE 22/04/2009 - 6.36

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0253

Protokol
Onsdag den 25. marts 2009 - Strasbourg

8. Interimsaftale med Turkmenistan - Interimsaftale om handel med Turkmenistan * (forhandling)
CRE

Mundtlig forespørgsel (O-0014/2009) af Ona Juknevičienė for ALDE-Gruppen til Rådet: Interimsaftale med Turkmenistan (B6-0017/2009)

Mundtlig forespørgsel (O-0015/2009) af Ona Juknevičienė for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Interimsaftale med Turkmenistan (B6-0018/2009)

Mundtlig forespørgsel (O-0024/2009) af Jan Marinus Wiersma og Erika Mann for PSE-Gruppen, Daniel Caspary og Robert Sturdy for PPE-DE-Gruppen, Cristiana Muscardini og Eugenijus Maldeikis for UEN-Gruppen, til Rådet: Interimsaftale mellem EU og Turkmenistan om handel (B6-0019/2009)

Mundtlig forespørgsel (O-0025/2009) af Jan Marinus Wiersma og Erika Mann for PSE-Gruppen, Daniel Caspary og Robert Sturdy for PPE-DE-Gruppen, Cristiana Muscardini og Eugenijus Maldeikis for UEN-Gruppen, til Kommissionen: Interimsaftale mellem EU og Turkmenistan om handel (B6-0020/2009)

Betænkning: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Turkmenistan på den anden side [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Jan Marinus Wiersma begrundede de mundtlige forespørgsler.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Bogusław Rogalski og Robert Sturdy begrundede de mundtlige forespørgsler.

Daniel Caspary forelagde sin betænkning.

Alexandr Vondra (formand for Rådet) besvarede de mundtlige forespørgsler B6-0017/2009 og B6-0019/2009.

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) besvarede de mundtlige forespørgsler B6-0018/2009 og B6-0020/2009.

Talere: Alexandru Nazare for PPE-DE-Gruppen, Erika Mann for PSE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen, David Martin, Søren Bo Søndergaard og Justas Vincas Paleckis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin, Christopher Beazley og David Martin.

Talere: Alexandr Vondra og Benita Ferrero-Waldner.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Daniel Caspary tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Daniel Caspary og Robert Sturdy for PPE-DE-Gruppen, Jan Marinus Wiersma og Erika Mann for PSE-Gruppen, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka og Adam Bielan for UEN-Gruppen, Ona Juknevičienė for ALDE-Gruppen, om interimsaftalen om handel med Turkmenistan (B6-0150/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas og Cem Özdemir for Verts/ALE-Gruppen om interimsaftalen om handel med Turkmenistan (B6-0160/2009)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.8 i protokollen af 26.03.2009 og punkt 4.9 i protokollen af 26.03.2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik