Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 1998/0304(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0085/2006

Arutelud :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Hääletused :

PV 26/03/2009 - 4.9
CRE 26/03/2009 - 4.9
Selgitused hääletuse kohta
PV 02/04/2009 - 9.17
PV 02/04/2009 - 9.18
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
PV 22/04/2009 - 6.37
CRE 22/04/2009 - 6.36

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0253

Protokoll
Kolmapäev, 25. märts 2009 - Strasbourg

8. Vahepealne kaubandusleping Türkmenistaniga - Kaubandust käsitleva vahelepingu sõlmimine Türkmenistaniga * (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-0014/2009), mille esitas(id) Ona Juknevičienė fraktsiooni ALDE nimel nõukogule: Vaheleping Türkmenistaniga (B6-0017/2009)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0015/2009), mille esitas(id) Ona Juknevičienė fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Vaheleping Türkmenistaniga (B6-0018/2009)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0024/2009), mille esitas(id) Jan Marinus Wiersma ja Erika Mann fraktsiooni PSE nimel, Daniel Caspary ja Robert Sturdy fraktsiooni PPE-DE nimel, Cristiana Muscardini ja Eugenijus Maldeikis fraktsiooni UEN nimel nõukogule: ELi ja Türkmenistani kaubandusalane vaheleping (B6-0019/2009)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0025/2009), mille esitas(id) Jan Marinus Wiersma ja Erika Mann fraktsiooni PSE nimel, Daniel Caspary ja Robert Sturdy fraktsiooni PPE-DE nimel, Cristiana Muscardini ja Eugenijus Maldeikis fraktsiooni UEN nimel komisjonile: ELi ja Türkmenistani kaubandusalane vaheleping (B6-0020/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus Euroopa Ühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Türkmenistani vahelise kaubandust ja kaubandusega seotud küsimusi käsitleva vahelepingu sõlmimise kohta [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Jan Marinus Wiersma esitas suuliselt vastatavad küsimused.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Bogusław Rogalski ja Robert Sturdy esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Daniel Caspary tutvustas raportit.

Alexandr Vondra (nõukogu eesistuja) vastas suuliselt vastatavatele küsimustele B6-0017/2009 ja B6-0019/2009.

Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavatele küsimustele B6-0018/2009 ja B6-0020/2009.

Sõna võtsid Alexandru Nazare fraktsiooni PPE-DE nimel, Erika Mann fraktsiooni PSE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Martin, Søren Bo Søndergaard ja Justas Vincas Paleckis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin, Christopher Beazley ja David Martin.

Sõna võtsid Alexandr Vondra ja Benita Ferrero-Waldner.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võttis Daniel Caspary.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Daniel Caspary ja Robert Sturdy fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma ja Erika Mann fraktsiooni PSE nimel, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel, Ona Juknevičienė fraktsiooni ALDE nimel: Kaubandusalane vaheleping Türkmenistaniga (B6-0150/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas ja Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel: Kaubandusalane vaheleping Türkmenistaniga (B6-0160/2009)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.03.2009protokoll punkt 4.8 ja 26.03.2009protokoll punkt 4.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika