Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 1998/0304(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0085/2006

Keskustelut :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Äänestykset :

PV 26/03/2009 - 4.9
CRE 26/03/2009 - 4.9
Äänestysselitykset
PV 02/04/2009 - 9.17
PV 02/04/2009 - 9.18
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
PV 22/04/2009 - 6.37
CRE 22/04/2009 - 6.36

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0253

Pöytäkirja
Keskiviikko 25. maaliskuuta 2009 - Strasbourg

8. Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa - Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa * (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-0014/2009) Ona Juknevičienė ALDE-ryhmän puolesta neuvostolle: Väliaikainen sopimus Turkmenistanin kanssa (B6-0017/2009)

Suullinen kysymys (O-0015/2009) Ona Juknevičienė ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Väliaikainen sopimus Turkmenistanin kanssa (B6-0018/2009)

Suullinen kysymys (O-0024/2009) Jan Marinus Wiersma ja Erika Mann PSE-ryhmän puolesta, Daniel Caspary ja Robert Sturdy PPE-DE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini ja Eugenijus Maldeikis UEN-ryhmän puolesta neuvostolle: EU:n ja Turkmenistanin väliaikainen kauppasopimus (B6-0019/2009)

Suullinen kysymys (O-0025/2009) Jan Marinus Wiersma ja Erika Mann PSE-ryhmän puolesta, Daniel Caspary ja Robert Sturdy PPE-DE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini ja Eugenijus Maldeikis UEN-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n ja Turkmenistanin väliaikainen kauppasopimus (B6-0020/2009)

Mietintö: Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Jan Marinus Wiersma esitteli suulliset kysymykset.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Bogusław Rogalski ja Robert Sturdy esittelivät suulliset kysymykset.

Daniel Caspary esitteli laatimansa mietinnön.

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) vastasi suullisiin kysymyksiin B6-0017/2009 ja B6-0019/2009.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) vastasi suullisiin kysymyksiin B6-0018/2009 ja B6-0020/2009.

Puheenvuorot: Alexandru Nazare PPE-DE-ryhmän puolesta, Erika Mann PSE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Martin, Søren Bo Søndergaard ja Justas Vincas Paleckis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin, Christopher Beazley ja David Martin.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra ja Benita Ferrero-Waldner.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Daniel Caspary käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Daniel Caspary ja Robert Sturdy PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma ja Erika Mann PSE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta, Ona Juknevičienė ALDE-ryhmän puolesta Turkmenistanin kanssa tehtävästä väliaikaisesta kauppasopimuksesta (B6-0150/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta Turkmenistanin kanssa tehtävästä väliaikaisesta kauppasopimuksesta (B6-0160/2009)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2009, kohta 4.8 ja istunnon pöytäkirja 26.3.2009, kohta 4.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö