Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 1998/0304(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0085/2006

Debatter :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Omröstningar :

PV 26/03/2009 - 4.9
CRE 26/03/2009 - 4.9
Röstförklaringar
PV 02/04/2009 - 9.17
PV 02/04/2009 - 9.18
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
PV 22/04/2009 - 6.37
CRE 22/04/2009 - 6.36

Antagna texter :

P6_TA(2009)0253

Protokoll
Onsdagen den 25 mars 2009 - Strasbourg

8. Interimsavtal om handel med Turkmenistan - Interimsavtal om handel med Turkmenistan * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0014/2009) från Ona Juknevičienė för ALDE-gruppen, till rådet: Interimsavtal med Turkmenistan (B6-0017/2009)

Muntlig fråga (O-0015/2009) från Ona Juknevičienė för ALDE-gruppen, till kommissionen: Interimsavtal med Turkmenistan (B6-0018/2009)

Muntlig fråga (O-0024/2009) från Jan Marinus Wiersma och Erika Mann för PSE-gruppen, Daniel Caspary och Robert Sturdy för PPE-DE-gruppen, Cristiana Muscardini och Eugenijus Maldeikis för UEN-gruppen, till rådet: Interimsavtal om handel mellan EU och Turkmenistan (B6-0019/2009)

Muntlig fråga (O-0025/2009) från Jan Marinus Wiersma och Erika Mann för PSE-gruppen, Daniel Caspary och Robert Sturdy för PPE-DE-gruppen, Cristiana Muscardini och Eugenijus Maldeikis för UEN-gruppen, till kommissionen: Interimsavtal om handel mellan EU och Turkmenistan (B6-0020/2009)

Betänkande om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Jan Marinus Wiersma utvecklade de muntliga frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Bogusław Rogalski och Robert Sturdy utvecklade de muntliga frågorna.

Daniel Caspary redogjorde för sitt betänkande.

Alexandr Vondra (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade de muntliga frågorna B6-0017/2009 och B6-0019/2009.

Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) besvarade de muntliga frågorna B6-0018/2009 och B6-0020/2009.

Talare: Alexandru Nazare för PPE-DE-gruppen, Erika Mann för PSE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen, David Martin, Søren Bo Søndergaard och Justas Vincas Paleckis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin, Christopher Beazley och David Martin.

Talare: Alexandr Vondra och Benita Ferrero-Waldner.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Daniel Caspary.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Daniel Caspary och Robert Sturdy för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma och Erika Mann för PSE-gruppen, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka och Adam Bielan för UEN-gruppen, Ona Juknevičienė för ALDE-gruppen, om interimsavtalet om handel med Turkmenistan (B6-0150/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, om interimsavtalet om handel med Turkmenistan (B6-0160/2009)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.8 i protokollet av den 26.3.2009 och punkt 4.9 i protokollet av den 26.3.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy