Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2009 m. kovo 25 d. - Strasbūras

9. Kas šeši mėnesiai vykstantis ES ir Baltarusijos dialogo įvertinimas (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kas šeši mėnesiai vykstantis ES ir Baltarusijos dialogo įvertinimas

Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, Janusz Onyszkiewicz ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Jacek Protasiewicz ir Justas Vincas Paleckis.

Pirmininkas pranešė, kad turės apriboti Parlamento narių, kalbančių pagal procedūrą „prašau žodžio“, skaičių.

Kalbėjo Christopher Beazley, jis nepritarė šiam sprendimui.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Czesław Adam Siekierski, Árpád Duka-Zólyomi, Elisabeth Schroedter, Erna Hennicot-Schoepges, Alessandro Battilocchio ir Zita Pleštinská.

Kalbėjo: Alexandr Vondra ir Benita Ferrero-Waldner.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.19 protokolo 02.04.2009.

Teisinė informacija - Privatumo politika