Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 25. märts 2009 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Euroopa Ülemkogu 19.-20. märtsi 2009. aasta kohtumise tulemused (arutelu)
 3.Hääletused
  
3.1.Ühised konsulaarjuhised: biomeetrilised tunnused ja viisataotlused ***II (hääletus)
  
3.2.Euroopa Investeerimispangale antav ühenduse tagatis ***I (hääletus)
  
3.3.Euroopa lennundussüsteemi toimivus ja säästvus ***I (hääletus)
  
3.4.Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused ***I (hääletus)
  
3.5.Uuendtoit ***I (hääletus)
  
3.6.Osoonikihti kahandavad ained (uuestisõnastamine) ***I (hääletus)
  
3.7.Haldusvahend eelarvevahendite eraldamiseks (hääletus)
  
3.8.2007.-2013. aasta finantsraamistiku vahekokkuvõte (hääletus)
  
3.9.Majanduspartnerlusleping CARIFORUMi riikide ning EÜ vahel (hääletus)
  
3.10.Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Côte d'Ivoire'i vahel (hääletus)
  
3.11.Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Ghana vahel (hääletus)
  
3.12.Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahel (hääletus)
  
3.13.Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) majanduspartnerluslepingu riikide vahel (hääletus)
  
3.14.Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning EÜ vaheline majanduspartnerlusleping (hääletus)
  
3.15.EÜ ja Ida-Aafrika Ühenduse partnerriikide vaheline majanduspartnerlusleping (hääletus)
  
3.16.Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Kesk-Aafrika vahel (hääletus)
  
3.17.EÜ-Cariforumi riikide vaheline majanduspartnerlusleping *** (hääletus)
  
3.18.Vahepealne majanduspartnerlusleping Euroopa Ühenduse ja Côte d'Ivoire’i vahel *** (hääletus)
  
3.19.Euroopa Investeerimispanga ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 2007. aasta aruanded (hääletus)
  
3.20.Autotööstuse tulevik (hääletus)
 4.Selgitused hääletuse kohta
 5.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Atlandi-üleste suhete seis pärast valimisi Ameerika Ühendriikides (arutelu)
 8.Vahepealne kaubandusleping Türkmenistaniga - Kaubandust käsitleva vahelepingu sõlmimine Türkmenistaniga * (arutelu)
 9.Euroopa Liidu ja Valgevene vahelise dialoogi kord poole aasta jooksul toimuv hindamine (arutelu)
 10.Euroopa südametunnistus ja totalitarism (arutelu)
 11.Turvalisuse ja põhivabaduste tugevdamine Internetis (arutelu)
 12.2008. aasta novembris Biarritzis toimunud Euroopa Liidu spordiministrite kohtumisel vastu võetud deklaratsiooni järelmeetmed (arutelu)
 13.Laevade ohutu ja keskkonda säästev ringlussevõtt (arutelu)
 14.Valge raamat EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest ja valitseva positsiooni kuritarvitamisest tekkinud kahju hüvitamise kohta (arutelu)
 15.Esitatud dokumendid
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (174 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (6231 kb) 
 
Protokoll (124 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (817 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (4365 kb) 
 
Protokoll (200 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (733 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3294 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika