Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 25. maaliskuuta 2009 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston tulokset (19. ja 20. maaliskuuta 2009) (keskustelu)
 3.Äänestykset
  
3.1.Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset ***II (äänestys)
  
3.2.Yhteisön takuu EIP:lle ***I (äänestys)
  
3.3.Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantaminen ***I (äänestys)
  
3.4.Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut ***I (äänestys)
  
3.5.Uuselintarvikkeet ***I (äänestys)
  
3.6.Otsonikerrosta heikentävät aineet (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)
  
3.7.Toimintoperusteinen budjetointi ja toimintojohtaminen talousarviomäärärahojen kohdentamisen hallintavälineenä (äänestys)
  
3.8.Vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen väliarviointi (äänestys)
  
3.9.Cariforum-valtioiden ja EY:n talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.10.EY:n ja Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.11.EY:n ja Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.12.Tyynenmeren valtioiden ja EY:n tilapäinen talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.13.EY:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden väliaikainen talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.14.Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden ja EY:n talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.15.EY:n ja Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusvaltioiden talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.16.EY:n ja Keski-Afrikan ensivaiheen talouskumppanuussopimus (äänestys)
  
3.17.EY:n ja CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimus *** (äänestys)
  
3.18.Norsunluurannikon ja EY:n ensivaiheen talouskumppanuussopimus *** (äänestys)
  
3.19.EIP:n ja EBRD:n vuosikertomukset 2007 (äänestys)
  
3.20.Autoteollisuuden tulevaisuus (äänestys)
 4.Äänestysselitykset
 5.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 7.Transatlanttisten suhteiden tila Yhdysvaltain vaalien jälkeen (keskustelu)
 8.Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa - Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa * (keskustelu)
 9.EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuotisarviointi (keskustelu)
 10.Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (keskustelu)
 11.Turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistaminen internetissä (keskustelu)
 12.Biarritzissa marraskuussa 2008 pidetyssä urheiluministerien kokouksessa annetun julkilausuman seuranta (keskustelu)
 13.Turvallinen ja ympäristön kannalta järkevä alusten kierrätys (keskustelu)
 14.Yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorvauskanteita koskeva valkoinen kirja (keskustelu)
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (178 kb) Läsnäololista (65 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (6231 kb) 
 
Pöytäkirja (128 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (814 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (4356 kb) 
 
Pöytäkirja (203 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (644 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3202 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö