Indiċi 
Minuti
PDF 216kWORD 127k
L-Erbgħa, 25 ta' Marzu 2009 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Riżultati tal-Kunsill Ewropew (19-20 ta' Marzu 2009) (dibattitu)
 3.Ħin tal-votazzjonijiet
  3.1.Istruzzjonijiet konsulari komuni: elementi ta' identifikazzjoni bijometriċi u applikazzjonijiet għal viża ***II (votazzjoni)
  3.2.Garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew għall-Investiment ***I (votazzjoni)
  3.3.Il-prestazzjoni u s-sostenibilità tas-sistema Ewropea tal-avjazzjoni ***I (votazzjoni)
  3.4.L-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru ***I (votazzjoni)
  3.5.Prodotti ġodda tal-ikel ***I (votazzjoni)
  3.6.Sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)
  3.7.Strument ta' mmaniġġjar għall-allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji (votazzjoni)
  3.8.Reviżjoni f'nofs il-perjodu ta' żmien tal-Qafas Finanzjarju 2007-2013 (votazzjoni)
  3.9.Ftehima ta' sħubija Cariforum-KE (votazzjoni)
  3.10.Ftehima ta' sħubija ekonomika interim KE-Kosta tal-Avorju (votazzjoni)
  3.11.Ftehima ta' sħubija ekonomika interim KE-Gana (votazzjoni)
  3.12.Ftehima ta' sħubija ekonomika (APE) interim KE-Stati tal-Paċifiku (votazzjoni)
  3.13.Ftehima ta' sħubija interim KE-Stati tal-APE CDAA (votazzjoni)
  3.14.Ftehima ta' sħubija ekonomika bejn l-Istati tal-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar (AES) u l-KE (votazzjoni)
  3.15.Ftehima ta' sħubija ekonomika KE-Stati msieħba fil-Komunità tal-Afrika tal-Lvant (votazzjoni)
  3.16.Ftehima ta' sħubija ekonomika interim KE-Afrika Ċentrali (votazzjoni)
  3.17.Ftehima ta' Sħubija Ekonomika KE-CARIFORUM *** (votazzjoni)
  3.18.Ftehima ta' Sħubija Ekonomika Interim KE-Kosta tal-Avorju *** (votazzjoni)
  3.19.Rapporti annwali tal-BEI u tal-BERI għall-2007 (votazzjoni)
  3.20.Futur tal-industrija tal-vetturi (votazzjoni)
 4.Spjegazzjonijiet tal-vot
 5.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 6.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 7.L-istat tar-relazzjonijiet transatlantiċi wara l-elezzjonijiet fl-Istati Uniti (dibattitu)
 8.Ftehima kummerċjali intermedjarja mat-Turkmenistan - Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan * (dibattitu)
 9.Analiżi kull semestru tad-djalogu bejn l-UE-Belarus (dibattitu)
 10.Tagħrif Ewropew u dittatorjat (dibattitu)
 11.It-tisħiħ tas-sigurtà u tal-libertajiet fundamentali fuq l-Internet (dibattitu)
 12.Segwitu tad-dikjarazzjoni tal-Ministri tal-Isport tal-Unjoni Ewropea waqt il-laqgħa tagħhom ta' Biarritz f'Novembru 2008 (dibattitu)
 13.Riċiklaġġ sikur u razzjonali f'sens ekoloġiku ta' vapuri (dibattitu)
 14.White Paper dwar azzjonijiet għad-danni u għal ksur tar-regoli tal-KE dwar l-antitrust (dibattitu)
 15.Dokumenti mressqa
 16.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 17.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.10.


2. Riżultati tal-Kunsill Ewropew (19-20 ta' Marzu 2009) (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Riżultati tal-Kunsill Ewropew (19-20 ta' Marzu 2009)

Il-President introduċa d-dibattitu dwar ir-riżultati tal-Kunsill Ewropew ta' 19-20 Marzu 2009.

Mirek Topolánek (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Vladimír Remek f'isem il-Grupp GUE/NGL, Hanne Dahl f'isem il-Grupp IND/DEM, Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, Mirek Topolánek, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Ian Hudghton, Gabriele Zimmer, Johannes Blokland, Andreas Mölzer, Werner Langen, Libor Rouček, Margarita Starkevičiūtė, Mirosław Mariusz Piotrowski, Rebecca Harms, Mary Lou McDonald, Paul Marie Coûteaux, Roberto Fiore, Jana Hybášková, Jan Andersson, Sophia in 't Veld, Seán Ó Neachtain, Jean-Luc Dehaene, Riitta Myller, Olle Schmidt, Charles Tannock, Proinsias De Rossa, Marco Cappato, Marian-Jean Marinescu, Adrian Severin, Zbigniew Zaleski, Edite Estrela, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Laima Liucija Andrikienė, Antolín Sánchez Presedo, Péter Olajos, Dariusz Rosati, Mario Mauro, Katrin Saks, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pierre Pribetich u Harlem Désir.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elmar Brok, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Rübig, Alojz Peterle u Christian Rovsing.

Tkellmu: Alexandr Vondra (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi President

Tkellmu: Jean-Marie Le Pen dwar fatt personali u Martin Schulz dwar dan l-intervent.

3. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


3.1. Istruzzjonijiet konsulari komuni: elementi ta' identifikazzjoni bijometriċi u applikazzjonijiet għal viża ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari rigward il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill bil-ħsieb li jiġi adottat Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni dwar il-viżi għall-missjonijiet diplomatiċi u l-uffiċċji konsulari fir-rigward tal-introduzzjoni tal-bijometrika inklużi dispożizzjonijiet dwar l-organizzazzjoni tar-riċezzjoni u l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għal viża [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P6_TA(2009)0167)


3.2. Garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew għall-Investiment ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għotja ta’ garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew għall-Investiment kontra telf minn self u garanziji għal self għall-proġetti barra mill-Komunità [COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0168)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0168)


3.3. Il-prestazzjoni u s-sostenibilità tas-sistema Ewropea tal-avjazzjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament (KE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 549/2004, (KE) Nru 550/2004, (KE) Nru 551/2004 u (KE) Nru 552/2004 biex itejjeb il-prestazzjoni u s-sostenibilità tas-sistema Ewropea tal-avjazzjoni [COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0169)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0169)

Interventi

Tkellem Marian-Jean Marinescu (rapporteur) dwar l-ordni tal-votazzjonijiet.


3.4. L-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 fil-qasam tal-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u li jħassar id-Direttiva 2006/23/KE [COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0170)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0170)


3.5. Prodotti ġodda tal-ikel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid u li jemenda r-Regolament (KE) Nru XXX/XXXX [proċedura komuni] [COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0171)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0171)


3.6. Sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (tfassil mill-ġdid) [COM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0172)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0172)


3.7. Strument ta' mmaniġġjar għall-allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji (votazzjoni)

Rapport dwar il-metodu ABB-ABM bħala strument ta' mmaniġġjar għall-allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji [2008/2053(INI)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0173)


3.8. Reviżjoni f'nofs il-perjodu ta' żmien tal-Qafas Finanzjarju 2007-2013 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-reviżjoni f'nofs il-perjodu ta' żmien tal-Qafas Finanzjarju 2007-2013 [2008/2055(INI)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0110/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0174)


3.9. Ftehima ta' sħubija Cariforum-KE (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0141/2009 u B6-0151/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0141/2009

Adottata (P6_TA(2009)0175)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0151/2009 skadiet.)

Interventi

Ignasi Guardans Cambó ippropona li l-Emenda 13rev titqies bħala żieda (inżammet). L-Emenda 13rev ma ġietx aċċettata. Huwa ppropona wkoll emenda orali għall-Emenda 2 (inżammet).


3.10. Ftehima ta' sħubija ekonomika interim KE-Kosta tal-Avorju (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0148/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0176)


3.11. Ftehima ta' sħubija ekonomika interim KE-Gana (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0142/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0177)

Interventi

Ignasi Guardans Cambó ippropona li l-Emenda 4 titqies bħala żieda għall-§ 24 (inżammet).


3.12. Ftehima ta' sħubija ekonomika (APE) interim KE-Stati tal-Paċifiku (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0143/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0178)

Interventi

Glyn Ford ippropona li l-Emenda 8 titqies bħala żieda għall-§ 2 u li l-Emenda 10 titqies bħala żieda għall-§ 34 (inżammet)

Ignasi Guardans Cambó ippropona li l-Emenda 6 titqies bħala żieda għall-§ 19 (inżammet).

Jean-Pierre Audy ippropona emenda orali għall-Emenda 19 (adottata).


3.13. Ftehima ta' sħubija interim KE-Stati tal-APE CDAA (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0144/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0179)

Interventi

Ignasi Guardans Cambó ippropona li l-Emenda 4 titqies bħala żieda għall-§ 15 (inżammet).

Kader Arif u Robert Sturdy tkellmu dwar kif żvolġiet il-votazzjoni.


3.14. Ftehima ta' sħubija ekonomika bejn l-Istati tal-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar (AES) u l-KE (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0145/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0180)

Interventi

Ignasi Guardans Cambó ippropona li l-Emenda 3 titqies bħala żieda għall-§ 23 (inżammet).


3.15. Ftehima ta' sħubija ekonomika KE-Stati msieħba fil-Komunità tal-Afrika tal-Lvant (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0146/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0181)

Interventi

Ignasi Guardans Cambó ippropona li l-Emenda 5 titqies bħala żieda għall-§ 26 (inżammet).


3.16. Ftehima ta' sħubija ekonomika interim KE-Afrika Ċentrali (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0147/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0182)

Interventi

Ignasi Guardans Cambó ippropona li l-Emenda 4 titqies bħala żieda għall-§ 25 (inżammet).


3.17. Ftehima ta' Sħubija Ekonomika KE-CARIFORUM *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonkludi l-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq naħa waħda, u l-Istati CARIFORUM, fuq in-naħa l-oħra [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Martin (A6-0117/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0183)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.

Interventi

David Martin (rapporteur).

Helmuth Markov tkellem dwar il-proċedura.


3.18. Ftehima ta' Sħubija Ekonomika Interim KE-Kosta tal-Avorju *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar lil-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika Interim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa waħda, u l-Kosta tal-Avorju, fuq in-naħa l-oħra [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Erika Mann (A6-0144/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0184)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.

Interventi

Erika Mann (rapporteur) dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni.


3.19. Rapporti annwali tal-BEI u tal-BERI għall-2007 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapporti annwali tal-Bank Ewropew tal-Investiment u tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp għas-sena 2007 [2008/2155(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0185)


3.20. Futur tal-industrija tal-vetturi (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0152/2009, B6-0153/2009, B6-0154/2009, B6-0155/2009 u B6-0156/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0152/2009

(flok B6-0152/2009, B6-0153/2009, B6-0154/2009 u B6-0155/2009):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori u Ivo Belet f'isem il-Grupp PPE-DE
Martin Schulz u Robert Goebbels f'isem il-Grupp PSE
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia u Anne Laperrouze f'isem il-Grupp ALDE
Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa u Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-Grupp UEN

Adottata (P6_TA(2009)0186)

°
° ° °

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0156/2009 skadiet.)

°
° ° °

Tkellem Martin Schulz, li mar lura għad-diskors li għamel Jean-Marie Le Pen fil-bidu tal-ħin tal-votazzjonijiet, u jistieden lill-Bureau biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar dawn, u dwar l-istess suġġett, Joseph Daul u Bruno Gollnisch.


4. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Sarah Ludford - A6-0143/2009:
Daniel Hannan

°
° ° °

Tkellem Alexander Alvaro dwar l-intervent ta' Bruno Gollnisch lejn tmiem il-ħin tal-votazzjonijiet.

°
° ° °

Rapport Esko Seppänen - A6-0109/2009:
Daniel Hannan

Rapport Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009:
Michl Ebner

Rapport Marian-Jean Marinescu - A6-0515/2008:
Michl Ebner

Rapport Kartika Tamara Liotard - A6-0512/2008:
Anja Weisgerber

Rapport Reimer Böge - A6-0110/2009:
Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Jim Allister u Neena Gill

Ftehima ta' sħubija Cariforum-KE - B6-0141/2009
Marian Harkin, Syed Kamall u Neena Gill

Ftehima ta' sħubija ekonomika interim KE-Kosta tal-Avorju:
Syed Kamall - B6-0148/2009

Ftehima ta' sħubija ekonomika (APE) interim KE-Stati tal-Paċifiku
Martin Callanan - B6-0143/2009

Ftehima ta' sħubija ekonomika interim KE-Gana
- B6-0142/2009

Rapport Gay Mitchell - A6-0135/2009:
Marian Harkin

Futur tal-industrija tal-vetturi:
Martin Callanan, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall u Neena Gill - RC-B6-0152/2009


5. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Dimitar Stoyanov avża li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009.

Sharon Bowles avżat li l-apparat tal-votazzjoni tagħha ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0147/2009.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.15
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05 )

PRESIDENT: Mario MAURO
Viċi President

6. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


7. L-istat tar-relazzjonijiet transatlantiċi wara l-elezzjonijiet fl-Istati Uniti (dibattitu)

Rapport dwar l-istat tar-Relazzjonijiet Transatlantiċi wara l-elezzjonijiet fl-Istati Uniti [2008/2199(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

Francisco José Millán Mon ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu: Alexandr Vondra (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Albert Deß (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), José Manuel García-Margallo y Marfil (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE-DE, Adrian Severin f'isem il-Grupp PSE, Sarah Ludford f'isem il-Grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, Joost Lagendijk f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM, Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, Elmar Brok u Erika Mann.

PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi President

Tkellmu: Anneli Jäätteenmäki, Bogusław Rogalski, Zbigniew Zaleski, Libor Rouček, Ignasi Guardans Cambó, James Elles, Ana Maria Gomes, István Szent-Iványi, Călin Cătălin Chiriţă, Józef Pinior, Toomas Savi, Alojz Peterle, Helmut Kuhne, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Martí Grau i Segú, Luís Queiró, Dushana Zdravkova u Urszula Gacek.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Alexandru Nazare, Luis Yañez-Barnuevo García u Íñigo Méndez de Vigo.

Tkellmu: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner u Francisco José Millán Mon.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.7 tal-Minuti ta' 26.03.2009 .


8. Ftehima kummerċjali intermedjarja mat-Turkmenistan - Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan * (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0014/2009) mressqa minn Ona Juknevičienė f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kunsill: Ftehima Kummerċjali Interim mat-Turkmenistan (B6-0017/2009)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0015/2009) mressqa minn Ona Juknevičienė f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Ftehima Kummerċjali Interim mat-Turkmenistan (B6-0018/2009)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0024/2009) mressqa minn Jan Marinus Wiersma u Erika Mann f'isem il-Grupp PSE, Daniel Caspary u Robert Sturdy f'isem il-Grupp PPE-DE, Cristiana Muscardini u Eugenijus Maldeikis f'isem il-Grupp UEN, lill-Kunsill: Il-Ftehima Kummerċjali Interim (ITA) bejn l-UE u t-Turkmenistan (B6-0019/2009)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0025/2009) mressqa minn Jan Marinus Wiersma u Erika Mann f'isem il-Grupp PSE, Daniel Caspary u Robert Sturdy f'isem il-Grupp PPE-DE, Cristiana Muscardini u Eugenijus Maldeikis f'isem il-Grupp UEN, lill-Kummissjoni: Il-Ftehima Kummerċjali Interim (ITA) bejn l-UE u t-Turkmenistan (B6-0020/2009)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Interim dwar il-kummerċ u kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea u l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, fuq naħa, u it-Turkmenistan, fuq in-naħa l-oħra [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Jan Marinus Wiersma għamel il-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Bogusław Rogalski u Robert Sturdy għamlu l-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Daniel Caspary ippreżenta r-rapport tiegħu.

Alexandr Vondra (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsijiet bi tweġiba orali B6-0017/2009 u B6-0019/2009.

Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsijiet bi tweġiba orali B6-0018/2009 u B6-0020/2009.

Tkellmu: Alexandru Nazare f'isem il-Grupp PPE-DE, Erika Mann f'isem il-Grupp PSE, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmuth Markov f'isem il-Grupp GUE/NGL, David Martin, Søren Bo Søndergaard u Justas Vincas Paleckis.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin, Christopher Beazley u David Martin.

Tkellmu: Alexandr Vondra u Benita Ferrero-Waldner.

PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi President

Tkellem Daniel Caspary.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Daniel Caspary u Robert Sturdy f'isem il-Grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma u Erika Mann f'isem il-Grupp PSE, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, Ona Juknevičienė f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Ftehima Kummerċjali Interim mat-Turkmenistan (B6-0150/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas u Cem Özdemir f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Ftehima Kummerċjali Interim mat-Turkmenistan (B6-0160/2009)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.8 tal-Minuti ta' 26.03.2009 u punt 4.9 tal-Minuti ta' 26.03.2009 .


9. Analiżi kull semestru tad-djalogu bejn l-UE-Belarus (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Analiżi kull semestru tad-djalogu bejn l-UE-Belarus

Alexandr Vondra (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Charles Tannock f'isem il-Grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-Grupp PSE, Janusz Onyszkiewicz f'isem il-Grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, Jacek Protasiewicz u Justas Vincas Paleckis.

Il-President avża li se jkollu jillimita n-numru ta' kelliema fil-qafas tal-proċedura "catch the eye".

Tkellem Christopher Beazley li pprotesta kontra din id-deċiżjoni.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Laima Liucija Andrikienė, Czesław Adam Siekierski, Árpád Duka-Zólyomi, Elisabeth Schroedter, Erna Hennicot-Schoepges, Alessandro Battilocchio u Zita Pleštinská.

Tkellmu: Alexandr Vondra u Benita Ferrero-Waldner.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.19 tal-Minuti ta' 02.04.2009 .


10. Tagħrif Ewropew u dittatorjat (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tagħrif Ewropew u dittatorjat

Alexandr Vondra (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel dikjarazzjoni.

PRESIDENT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

Ján Figeľ (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Jana Hybášková f'isem il-Grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-Grupp PSE, István Szent-Iványi f'isem il-Grupp ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka f'isem il-Grupp UEN, László Tőkés f'isem il-Grupp Verts/ALE, Vladimír Remek f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philip Claeys Membru mhux affiljat, Tunne Kelam, Józef Pinior, Ģirts Valdis Kristovskis, Gisela Kallenbach, Athanasios Pafilis, Roberto Fiore, József Szájer, Katrin Saks, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Luis Yañez-Barnuevo García, Inese Vaidere, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Roberts Zīle u Marian-Jean Marinescu.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ljudmila Novak, Ewa Tomaszewska, Bogusław Sonik, György Schöpflin, Csaba Sógor, Zbigniew Zaleski u Vytautas Landsbergis.

Tkellmu: Alexandr Vondra u Ján Figeľ.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.20 tal-Minuti ta' 02.04.2009 .


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.15
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.05 )

PRESIDENT: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

11. It-tisħiħ tas-sigurtà u tal-libertajiet fundamentali fuq l-Internet (dibattitu)

Rapport li fih proposta għall-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar it-tisħiħ tas-sigurtà u tal-libertajiet fundamentali fuq l-Internet [2008/2160(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

Stavros Lambrinidis ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Ján Figeľ (Membru tal-Kummissjoni)

Tkellmu: Manolis Mavrommatis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Nicolae Vlad Popa f'isem il-Grupp PPE-DE, Inger Segelström f'isem il-Grupp PSE, Alexander Alvaro f'isem il-Grupp ALDE, Roberta Angelilli f'isem il-Grupp UEN, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Hélène Goudin f'isem il-Grupp IND/DEM, Urszula Gacek, Alin Lucian Antochi, Sophia in 't Veld, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Claire Gibault, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Katrin Saks, Filiz Hakaeva Hyusmenova u Csaba Sógor.

Tkellmet skont il-proċedura "catch the eye" Ewa Tomaszewska.

Tkellmu: Ján Figeľ u Stavros Lambrinidis.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.10 tal-Minuti ta' 26.03.2009 .


12. Segwitu tad-dikjarazzjoni tal-Ministri tal-Isport tal-Unjoni Ewropea waqt il-laqgħa tagħhom ta' Biarritz f'Novembru 2008 (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0049/2009) mressqa minn Katerina Batzeli u Doris Pack, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: Segwitu għad-Dikjarazzjoni tal-Ministri għall-Isport tal-Unjoni Ewropea fil-laqgħa tagħhom f'Biarritz f'Novembru 2008 (B6-0223/2009)

Katerina Batzeli għamlet il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Ján Figeľ (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Manolis Mavrommatis f'isem il-Grupp PPE-DE, Emine Bozkurt f'isem il-Grupp PSE, Zdzisław Zbigniew Podkański f'isem il-Grupp UEN, Ivo Belet u Christopher Heaton-Harris.

Tkellem Ján Figeľ.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Riċiklaġġ sikur u razzjonali f'sens ekoloġiku ta' vapuri (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0028/2009) mressqa minn Johannes Blokland, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: In-negozjati li se jsiru f'Mejju 2009 taħt l-awspiċju tal-IMO dwar il-kundizzjonijiet għad-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni dwar ir-riċiklaġġ tal-vapuri b'mod sikur u li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent (B6-0224/2009)

Johannes Blokland għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Ján Figeľ (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Pilar Ayuso f'isem il-Grupp PPE-DE, u Ján Figeľ.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Johannes Blokland, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar strateġija tal-UE għal żarmar aħjar tal-bastimenti (B6-0161/2009)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.11 tal-Minuti ta' 26.03.2009 .


14. White Paper dwar azzjonijiet għad-danni u għal ksur tar-regoli tal-KE dwar l-antitrust (dibattitu)

Rapport dwar il-White Paper dwar azzjonijiet għad-danni u għal ksur tar-regoli tal-KE dwar l-antitrust [2008/2154(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009)

Klaus-Heiner Lehne ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Ján Figeľ (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Gabriela Creţu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Ioan Lucian Hămbăşan f'isem il-Grupp PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo f'isem il-Grupp PSE, Diana Wallis f'isem il-Grupp ALDE, Nils Lundgren f'isem il-Grupp IND/DEM, Andreas Schwab u Olle Schmidt.

Tkellmu: Ján Figeľ u Klaus-Heiner Lehne.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.1 tal-Minuti ta' 26.03.2009 .


15. Dokumenti mressqa

Id-dokumenti li ġejjin tressqu mill-Membri:

1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Rareş-Lucian Niculescu and Alexandru Nazare. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iffinanzjar għall-proġett ‘Nabucco’ (B6-0157/2009)

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien tal-Istitut Ewropew tal-Istudji Ferrovjarji (B6-0159/2009)
irreferut responsabbli: TRAN
opinjoni: CULT, ITRE

2) proposti għal rakkomandazzjonijiet (Artikolu 114 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Brian Crowley, f'isem il-Grupp UEN. Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-kundanna tar-reati Sovjetiċi kontra l-priġunieri militari u ċivili (B6-0158/2009)
irreferut responsabbli: AFET


16. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 422.679/OJJE).


17. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.15.

Klaus Welle

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza