Index 
Proces-verbal
PDF 208kWORD 130k
Miercuri, 25 martie 2009 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Rezultatele Consiliului European (19-20 martie 2009) (dezbatere)
 3.Votare
  3.1.Instrucţiuni consulare comune: biometrie şi cereri de viză ***II (vot)
  3.2.Garanţie comunitară pentru BEI ***I (vot)
  3.3.Performanţele şi viabilitatea sistemului aviatic european ***I (vot)
  3.4.Aerodromuri, gestionarea traficului aerian şi servicii de navigaţie aeriană ***I (vot)
  3.5.Alimente noi ***I (vot)
  3.6.Substanțe care diminuează stratul de ozon (Reformare) ***I (vot)
  3.7.Instrument de gestiune pentru alocarea resurselor bugetare (vot)
  3.8.Revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar 2007-2013 (vot)
  3.9.Acordul de parteneriat CARIFORUM - CE (vot)
  3.10.Acord interimar de parteneriat economic CE – Coasta de Fildeş (vot)
  3.11.Acord interimar de parteneriat economic CE - Ghana (vot)
  3.12.Acord interimar de parteneriat economic CE - statele din Pacific (vot)
  3.13.Acord interimar de parteneriat economic CE - statele părţi la APE din SADC (vot)
  3.14.Acord de parteneriat economic statele din Africa de Est și de Sud - CE (vot)
  3.15.Acord de parteneriat economic CE - statele partenere din Comunitatea Africii Orientale (vot)
  3.16.Acord interimar de parteneriat economic CE - Africa Centrală (vot)
  3.17.Acordul de parteneriat economic CE/CARIFORUM *** (vot)
  3.18.Acord de parteneriat economic preliminar CE/Côte d'Ivoire *** (vot)
  3.19.Rapoartele anuale pe 2007 ale BEI şi BERD (vot)
  3.20.Viitorul industriei automobile (vot)
 4.Explicaţii privind votul
 5.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 6.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 7.Stadiul relaţiilor transatlantice în urma alegerilor din Statele Unite (dezbatere)
 8.Acord comercial interimar cu Turkmenistan - Acord interimar cu Turkmenistanul * (dezbatere)
 9.Evaluarea semestrială a dialogului UE-Belarus (dezbatere)
 10.Conştiinţa europeană şi totalitarismul (dezbatere)
 11.Consolidarea securităţii şi a libertăţilor fundamentale pe internet (dezbatere)
 12.Urmări ale declaraţiei miniştrilor sportului din Uniunea Europeană, declaraţie făcută în cadrul reuniunii acestora de la Biarritz, din noiembrie 2008 (dezbatere)
 13.Reciclarea ecologică și în condiții de siguranță a navelor (dezbatere)
 14.Carte Albă: Acţiuni în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor CE în domeniul concurenţei (dezbatere)
 15.Depunere de documente
 16.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 17.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.10.


2. Rezultatele Consiliului European (19-20 martie 2009) (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Rezultatele Consiliului European (19-20 martie 2009)

Preşedintele a introdus dezbaterea privind rezultatele Consiliului European din 19-20 martie 2009.

Mirek Topolánek (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Adam Bielan, în numele Grupului UEN, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Vladimír Remek, în numele Grupului GUE/NGL, Hanne Dahl, în numele Grupului IND/DEM, Jana Bobošíková, neafiliată, Mirek Topolánek, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Ian Hudghton, Gabriele Zimmer, Johannes Blokland, Andreas Mölzer, Werner Langen, Libor Rouček, Margarita Starkevičiūtė, Mirosław Mariusz Piotrowski, Rebecca Harms, Mary Lou McDonald, Paul Marie Coûteaux, Roberto Fiore, Jana Hybášková, Jan Andersson, Sophia in 't Veld, Seán Ó Neachtain, Jean-Luc Dehaene, Riitta Myller, Olle Schmidt, Charles Tannock, Proinsias De Rossa, Marco Cappato, Marian-Jean Marinescu, Adrian Severin, Zbigniew Zaleski, Edite Estrela, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Laima Liucija Andrikienė, Antolín Sánchez Presedo, Péter Olajos, Dariusz Rosati, Mario Mauro, Katrin Saks, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pierre Pribetich şi Harlem Désir.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elmar Brok, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Rübig, Alojz Peterle şi Christian Rovsing.

Au intervenit: Alexandr Vondra (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso.

Dezbaterea s-a încheiat.


PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Jean-Marie Le Pen în legătură cu un fapt personal şi Martin Schulz cu privire la această intervenţie.

3. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


3.1. Instrucţiuni consulare comune: biometrie şi cereri de viză ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Instrucțiunilor consulare comune privind vizele adresate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare în legătură cu introducerea biometriei, inclusiv a dispozițiilor privind organizarea primirii și a prelucrării cererilor de viză [05329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat (P6_TA(2009)0167)


3.2. Garanţie comunitară pentru BEI ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții comunitare Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Comunității [COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0168)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0168)


3.3. Performanţele şi viabilitatea sistemului aviatic european ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 549/2004, (CE) nr. 550/2004, (CE) nr. 551/2004 și (CE) nr. 552/2004 pentru a îmbunătăți performanța și viabilitatea sistemului aviatic european [COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0169)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0169)

Intervenţii:

A intervenit Marian-Jean Marinescu (raportor) cu privire la ordinea de vot.


3.4. Aerodromuri, gestionarea traficului aerian şi servicii de navigaţie aeriană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, gestionării traficului aerian şi serviciilor de navigaţie aeriană şi de abrogare a Directivei 2006/23/CE a Consiliului [COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0170)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0170)


3.5. Alimente noi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi și de modificare a Regulamentului (CE) nr. XXX/XXXX [procedură comună] [COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0171)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0171)


3.6. Substanțe care diminuează stratul de ozon (Reformare) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon (reformare) [COM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0172)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0172)


3.7. Instrument de gestiune pentru alocarea resurselor bugetare (vot)

Raport privind metoda EBA-GBA ca instrument de gestiune pentru alocarea resurselor bugetare [2008/2053(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0173)


3.8. Revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar 2007-2013 (vot)

Raport referitor la revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar 2007-2013 [2008/2055(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A6-0110/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0174)


3.9. Acordul de parteneriat CARIFORUM - CE (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0141/2009 şi B6-0151/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B6-0141/2009

Adoptat (P6_TA(2009)0175)

(Propunerea de rezoluţie B6-0151/2009 a devenit caducă.)

Intervenţii:

Ignasi Guardans Cambó a propus ca amendamentul 13rev să fie considerat adăugire (reţinut). Amendamentul 13rev a fost respins. A propus, de asemenea, un amendament oral la amendamentul 2 (reţinut).


3.10. Acord interimar de parteneriat economic CE – Coasta de Fildeş (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0148/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0176)


3.11. Acord interimar de parteneriat economic CE - Ghana (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0142/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0177)

Intervenţii:

Ignasi Guardans Cambó a propus ca amendamentul 4 să fie considerat adăugire la § 24 (reţinut).


3.12. Acord interimar de parteneriat economic CE - statele din Pacific (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0143/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0178)

Intervenţii:

Glyn Ford a propus ca amendamentul 8 să fie considerat adăugire la § 2 şi ca amendamentul 10 să fie considerat adăugire la § 34 (reţinut).

Ignasi Guardans Cambó a propus ca amendamentul 6 să fie considerat adăugire la § 19 (reţinut).

Jean-Pierre Audy a propus un amendament oral la amendamentul 19 care a fost reţinut.


3.13. Acord interimar de parteneriat economic CE - statele părţi la APE din SADC (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0144/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0179)

Intervenţii:

Ignasi Guardans Cambó a propus ca amendamentul 4 să fie considerat adăugire la § 15 (reţinut).

Kader Arif şi Robert Sturdy au intervenit cu privire la desfăşurarea votării.


3.14. Acord de parteneriat economic statele din Africa de Est și de Sud - CE (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0145/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0180)

Intervenţii:

Ignasi Guardans Cambó a propus ca amendamentul 3 să fie considerat adăugire la § 23 (reţinut).


3.15. Acord de parteneriat economic CE - statele partenere din Comunitatea Africii Orientale (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0146/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0181)

Intervenţii:

Ignasi Guardans Cambó a propus ca amendamentul 5 să fie considerat adăugire la § 26 (reţinut).


3.16. Acord interimar de parteneriat economic CE - Africa Centrală (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0147/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0182)

Intervenţii:

Ignasi Guardans Cambó a propus ca amendamentul 4 să fie considerat adăugire la § 25 (reţinut).


3.17. Acordul de parteneriat economic CE/CARIFORUM *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi statele CARIFORUM, pe de altă parte [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: David Martin (A6-0117/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0183)

Parlamentul şi-a dat, astfel, avizul conform.

Intervenţii:

David Martin (raportor).

Helmuth Markov a intervenit cu privire la procedură.


3.18. Acord de parteneriat economic preliminar CE/Côte d'Ivoire *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Côte d'Ivoire, pe de altă parte [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportoare: Erika Mann (A6-0144/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0184)

Parlamentul şi-a dat, astfel, avizul conform.

Intervenţii:

Erika Mann (raportor) cu privire la poziţia Comisiei.


3.19. Rapoartele anuale pe 2007 ale BEI şi BERD (vot)

Raport referitor la rapoartele anuale pe 2007 ale Băncii Europene de Investiții și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare [2008/2155(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0185)


3.20. Viitorul industriei automobile (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0152/2009, B6-0153/2009, B6-0154/2009, B6-0155/2009 şi B6-0156/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0152/2009

care înlocuieşte B6-0152/2009, B6-0153/2009, B6-0154/2009 şi B6-0155/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori şi Ivo Belet, în numele Grupului PPE-DE
Martin Schulz şi Robert Goebbels, în numele Grupului PSE
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia şi Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE
Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN

Adoptat (P6_TA(2009)0186)

(Propunerea de rezoluţie B6-0156/2009 a devenit caducă.)

°
° ° °

Au intervenit: Martin Schulz, care a revenit asupra afirmaţiilor lui Jean-Marie Le Pen de la începutul votării şi a invitat Biroul să se pronunţe cu privire la acestea şi referitor la acelaşi subiect au intervenit, Joseph Daul şi Bruno Gollnisch.


4. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Sarah Ludford - A6-0143/2009
Daniel Hannan

°
° ° °

A intervenit Alexander Alvaro cu privire la intervenţia lui Bruno Gollnisch la sfârşitul votării.

°
° ° °

Raport Esko Seppänen - A6-0109/2009
Daniel Hannan

Raport Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009
Michl Ebner

Raport Marian-Jean Marinescu - A6-0515/2008
Michl Ebner

Raport Kartika Tamara Liotard - A6-0512/2008
Anja Weisgerber

Raport Reimer Böge - A6-0110/2009:
Antonio Masip Hidalgo, Mario Borghezio, Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Jim Allister şi Neena Gill

Acordul de parteneriat CARIFORUM - CE - B6-0141/2009
Marian Harkin, Syed Kamall şi Neena Gill

Acord interimar de parteneriat economic CE – Coasta de Fildeş - B6-0148/2009
Syed Kamall

Acord interimar de parteneriat economic CE - statele din Pacific- B6-0143/2009
Martin Callanan

Acord interimar de parteneriat economic CE - Ghana - B6-0142/2009
Syed Kamall

Raport Gay Mitchell - A6-0135/2009
Marian Harkin

Viitorul industriei automobile - RC-B6-0152/2009
Martin Callanan, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall şi Neena Gill


5. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Dimitar Stoyanov a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării raportului Marian-Jean Marinescu - A6-0002/2009.

Sharon Bowles a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării propunerii de rezoluţie B6-0147/2009.


(Şedinţa, suspendată la 14.15, a fost reluată la 15.05.)

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


7. Stadiul relaţiilor transatlantice în urma alegerilor din Statele Unite (dezbatere)

Raport privind stadiul relațiilor transatlantice în urma alegerilor din SUA [2008/2199(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

Francisco José Millán Mon şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Alexandr Vondra (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei).

Au intervenit: Albert Deß (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), José Manuel García-Margallo y Marfil (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE-DE, Adrian Severin, în numele Grupului PSE, Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Joost Lagendijk, în numele Grupului Verts/ALE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Jana Bobošíková, neafiliată, Elmar Brok şi Erika Mann.

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Anneli Jäätteenmäki, Bogusław Rogalski, Zbigniew Zaleski, Libor Rouček, Ignasi Guardans Cambó, James Elles, Ana Maria Gomes, István Szent-Iványi, Călin Cătălin Chiriţă, Józef Pinior, Toomas Savi, Alojz Peterle, Helmut Kuhne, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Martí Grau i Segú, Luís Queiró, Dushana Zdravkova şi Urszula Gacek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Alexandru Nazare, Luis Yañez-Barnuevo García şi Íñigo Méndez de Vigo.

Au intervenit: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner şi Francisco José Millán Mon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.7 al PV din 26.03.2009.


8. Acord comercial interimar cu Turkmenistan - Acord interimar cu Turkmenistanul * (dezbatere)

Întrebare orală (O-0014/2009) adresată de Ona Juknevičienė, în numele Grupului ALDE, Consiliului: Acordul interimar cu Turkmenistan (B6-0017/2009)

Întrebare orală (O-0015/2009) adresată de Ona Juknevičienė, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Acordul interimar cu Turkmenistan (B6-0018/2009)

Întrebare orală (O-0024/2009) adresată de Jan Marinus Wiersma şi Erika Mann, în numele Grupului PSE, Daniel Caspary şi Robert Sturdy, în numele Grupului PPE-DE, Cristiana Muscardini şi Eugenijus Maldeikis, în numele Grupului UEN, Consiliului: Acordul comercial interimar dintre UE și Turkmenistan (B6-0019/2009)

Întrebare orală (O-0025/2009) adresată de Jan Marinus Wiersma şi Erika Mann, în numele Grupului PSE, Daniel Caspary şi Robert Sturdy, în numele Grupului PPE-DE, Cristiana Muscardini şi Eugenijus Maldeikis, în numele Grupului UEN, Comisiei: Acordul comercial interimar dintre UE și Turkmenistan (B6-0020/2009)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului şi a Comisiei privind încheierea unui acord interimar privind comerţul şi măsurile de însoţire între Comunitatea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Turkmenistanul, pe de altă parte [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Jan Marinus Wiersma a dezvoltat întrebările orale.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Bogusław Rogalski şi Robert Sturdy au dezvoltat întrebările orale.

Daniel Caspary şi-a prezentat raportul.

Alexandr Vondra (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns la întrebările orale B6-0017/2009 şi B6-0019/2009.

Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) a răspuns la întrebările orale B6-0018/2009 şi B6-0020/2009.

Au intervenit: Alexandru Nazare, în numele Grupului PPE-DE, Erika Mann, în numele Grupului PSE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Helmuth Markov, în numele Grupului GUE/NGL, David Martin, Søren Bo Søndergaard şi Justas Vincas Paleckis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin, Christopher Beazley şi David Martin.

Au intervenit: Alexandr Vondra şi Benita Ferrero-Waldner.

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

A intervenit Daniel Caspary.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Daniel Caspary şi Robert Sturdy, în numele Grupului PPE-DE, Jan Marinus Wiersma şi Erika Mann, în numele Grupului PSE, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN, Ona Juknevičienė, în numele Grupului ALDE, referitoare la Acordul comercial interimar cu Turkmenistan (B6-0150/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas şi Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Acordul comercial interimar cu Turkmenistan (B6-0160/2009)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.8 al PV din 26.03.2009 şi punctul 4.9 al PV din 26.03.2009.


9. Evaluarea semestrială a dialogului UE-Belarus (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Evaluarea semestrială a dialogului UE-Belarus

Alexandr Vondra (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, Janusz Onyszkiewicz, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Jacek Protasiewicz şi Justas Vincas Paleckis.

Preşedintele a anunţat că trebuie să limiteze numărul vorbitorilor care intervin în cadrul procedurii catch the eye”.

A intervenit Christopher Beazley care a protestat împotriva acestei decizii.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Czesław Adam Siekierski, Árpád Duka-Zólyomi, Elisabeth Schroedter, Erna Hennicot-Schoepges, Alessandro Battilocchio şi Zita Pleštinská.

Au intervenit: Alexandr Vondra şi Benita Ferrero-Waldner.

Propunerile de rezoluţie care urmează să fie depuse în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.19 al PV din 02.04.2009.


10. Conştiinţa europeană şi totalitarismul (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Conştiinţa europeană şi totalitarismul

Alexandr Vondra (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Ján Figeľ (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Jana Hybášková, în numele Grupului PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, István Szent-Iványi, în numele Grupului ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN, László Tőkés, în numele Grupului Verts/ALE, Vladimír Remek, în numele Grupului GUE/NGL, Philip Claeys, neafiliat, Tunne Kelam, Józef Pinior, Ģirts Valdis Kristovskis, Gisela Kallenbach, Athanasios Pafilis, Roberto Fiore, József Szájer, Katrin Saks, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Luis Yañez-Barnuevo García, Inese Vaidere, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Roberts Zīle şi Marian-Jean Marinescu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ljudmila Novak, Ewa Tomaszewska, Bogusław Sonik, György Schöpflin, Csaba Sógor, Zbigniew Zaleski şi Vytautas Landsbergis.

Au intervenit: Alexandr Vondra şi Ján Figeľ.

Propunerile de rezoluţie care urmează să fie depuse în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.20 al PV din 02.04.2009.


(Şedinţa, suspendată la 20.15, a fost reluată la 21.05.)

PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

11. Consolidarea securităţii şi a libertăţilor fundamentale pe internet (dezbatere)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind consolidarea securității și a libertăților fundamentale în rețeaua internet [2008/2160(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

Stavros Lambrinidis şi-a prezentat raportul.

A intervenit Ján Figeľ (membru al Comisiei)

Au intervenit: Manolis Mavrommatis (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Nicolae Vlad Popa, în numele Grupului PPE-DE, Inger Segelström, în numele Grupului PSE, Alexander Alvaro, în numele Grupului ALDE, Roberta Angelilli, în numele Grupului UEN, Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, Hélène Goudin, în numele Grupului IND/DEM, Urszula Gacek, Alin Lucian Antochi, Sophia in 't Veld, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Claire Gibault, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Katrin Saks, Filiz Hakaeva Hyusmenova şi Csaba Sógor.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Ewa Tomaszewska.

Au intervenit: Ján Figeľ şi Stavros Lambrinidis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.10 al PV din 26.03.2009.


12. Urmări ale declaraţiei miniştrilor sportului din Uniunea Europeană, declaraţie făcută în cadrul reuniunii acestora de la Biarritz, din noiembrie 2008 (dezbatere)

Întrebare orală (O-0049/2009) adresată de Katerina Batzeli şi Doris Pack, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Revenire asupra declarației miniștrilor sportului din Uniunea Europeană, declarație făcută în cadrul reuniunii acestora de la Biarritz, din noiembrie 2008 (B6-0223/2009)

Katerina Batzeli a dezvoltat întrebarea orală.

Ján Figeľ (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Manolis Mavrommatis, în numele Grupului PPE-DE, Emine Bozkurt, în numele Grupului PSE, Zdzisław Zbigniew Podkański, în numele Grupului UEN, Ivo Belet şi Christopher Heaton-Harris.

A intervenit Ján Figeľ.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Reciclarea ecologică și în condiții de siguranță a navelor (dezbatere)

Întrebare orală (O-0028/2009) adresată de Johannes Blokland, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Negocierile care vor avea loc în mai 2009 sub auspiciile Organizației Maritime Internaționale (OMI) referitoare la condițiile pentru intrarea în vigoare a Convenției internaționale privind reciclarea ecologică și în condiții de siguranță a navelor (B6-0224/2009)

Johannes Blokland a dezvoltat întrebarea orală.

Ján Figeľ (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE-DE, şi Ján Figeľ.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Johannes Blokland, în numele Comisiei ENVI, referitoare la strategia UE pentru ameliorarea practicilor de dezmembrare a navelor (B6-0161/2009)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.11 al PV din 26.03.2009.


14. Carte Albă: Acţiuni în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor CE în domeniul concurenţei (dezbatere)

Raport referitor la Cartea albă privind acțiunile în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor CE antitrust [2008/2154(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009)

Klaus-Heiner Lehne şi-a prezentat raportul.

A intervenit Ján Figeľ (membru al Comisiei).

Au intervenit: Gabriela Creţu (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Ioan Lucian Hămbăşan, în numele Grupului PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo, în numele Grupului PSE, Diana Wallis, în numele Grupului ALDE, Nils Lundgren, în numele Grupului IND/DEM, Andreas Schwab şi Olle Schmidt.

Au intervenit: Ján Figeľ şi Klaus-Heiner Lehne.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.1 al PV din 26.03.2009.


15. Depunere de documente

Următoarele documente au fost depuse de către deputaţi::

1) propuneri de rezoluţie (articolul 113 din Regulamentul de procedură):

- Rareş-Lucian Niculescu şi Alexandru Nazare. Propunere de rezoluţie referitoare la finanțarea proiectului „Nabucco” (B6-0157/2009)
retrimis fond: ITRE
aviz: AFET

- Salvador Garriga Polledo. Propunere de rezoluţie referitoare la înființarea Institutului european de cercetări feroviare (B6-0159/2009)
retrimis fond: TRAN
aviz: CULT, ITRE

2) propuneri de recomandare (articolul 114 din Regulamentul de procedură)

- Brian Crowley, UEN. Propunere de rezoluţie referitoare la condamnarea crimelor sovietice comise împotriva prizonierilor civili și militari (B6-0158/2009)
retrimis fond: AFET


16. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 422.679/OJJE).


17. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.15.

Klaus Welle

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Secretar General

vicepreşedintă


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate