Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 26. maaliskuuta 2009 - Strasbourg

3. Kollektiiviset oikeussuojakeinot (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Kollektiiviset oikeussuojakeinot

Meglena Kuneva (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Malcolm Harbour PPE-DE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt PSE-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, Klaus-Heiner Lehne ja Martí Grau i Segú.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Reinhard Rack.

Meglena Kuneva käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.35 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö