Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2513(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0150/2009

Debatter :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Omröstningar :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
Röstförklaringar
PV 02/04/2009 - 9.17
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0252

Protokoll
Torsdagen den 26 mars 2009 - Strasbourg

4.8. Interimsavtal om handel mellan EU och Turkmenistan (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0150/2009/rev och B6-0160/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B6-0150/2009/rev

Talare: Daniel Caspary för PPE-DE-gruppen, som i enlighet med artikel 170.4 i arbetsordningen begärde att slutomröstningen om denna punkt och den följande punkten skulle skjutas upp, och Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, som stödde denna begäran.

Parlamentet godkände denna begäran.

Talare: Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, som lade fram ett muntligt ändringsförslag (beaktades) till ändringsförslag 2 (ändringen förkastades).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy