Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 1998/0304(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0085/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0085/2006

Συζήτηση :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2009 - 4.9
CRE 26/03/2009 - 4.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 02/04/2009 - 9.17
PV 02/04/2009 - 9.18
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
PV 22/04/2009 - 6.37
CRE 22/04/2009 - 6.36

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0253

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο

4.9. Ενδιάμεση συμφωνία με το Τουρκμενιστάν * (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα συναφή με το εμπόριο θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Τουρκμενιστάν, αφετέρου [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβάσεις:

Ο Robert Goebbels, για να ζητήσει την επανάληψη της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 1 (το Σώμα εγκρίνει το αίτημα αυτό), η δε αναβολή της τελικής εκθέσεως θεωρείται δεδομένη ως αποτέλεσμα του αιτήματος του εισηγητή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου