Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διανομή τροφίμων στους απόρους (τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ") * (συζήτηση)
 3.Συλλογικές προσφυγές (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Λευκή Bίβλος σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.2.Διανομή τροφίμων στους απόρους (τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ") * (ψηφοφορία)
  
4.3.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας (ψηφοφορία)
  
4.4.Κοινωνική ευθύνη των υπεργολαβικών επιχειρήσεων στις αλυσίδες παραγωγής (ψηφοφορία)
  
4.5.Τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
4.6.O αντίκτυπος της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία στα ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, το περιβάλλον και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν (ψηφοφορία)
  
4.7.Η κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων την επαύριο των εκλογών στις ΗΠΑ (ψηφοφορία)
  
4.8.Ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (ψηφοφορία)
  
4.9.Ενδιάμεση συμφωνία με το Τουρκμενιστάν * (ψηφοφορία)
  
4.10.Ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο (ψηφοφορία)
  
4.11.Ασφαλής και περιβαλλοντικά κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών (συζήτηση)
 9.Κατάθεση εγγράφωv
 10.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 11.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 12.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 13.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 14.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (146 kb) Κατάσταση παρόντων (54 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (800 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (121 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (222 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (726 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (201 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (509 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (798 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου