Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 26. märts 2009 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Toiduabi jaotamine enim puudustkannatavatele isikutele (ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine * (arutelu)
 3.Kollektiivsed abinõud (arutelu)
 4.Hääletused
  
4.1.Valge raamat EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest ja valitseva positsiooni kuritarvitamisest tekkinud kahju hüvitamise kohta (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.2.Toiduabi jaotamine enim puudustkannatavatele isikutele (ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine * (hääletus)
  
4.3.ELi ja India vabakaubandusleping (hääletus)
  
4.4.Alltöövõtjate sotsiaalne vastutus tootmisahelas (hääletus)
  
4.5.Toiduainete hinnad Euroopas (hääletus)
  
4.6.Hispaania ulatusliku linnastumise mõju Euroopa kodanike õigustele, keskkonnale ja ühenduse õiguse kohaldamisele (saadud petitsioonide põhjal) (hääletus)
  
4.7.Atlandi-üleste suhete seis pärast valimisi Ameerika Ühendriikides (hääletus)
  
4.8.Vahepealne kaubandusleping Türkmenistaniga (hääletus)
  
4.9.Kaubandust käsitleva vahelepingu sõlmimine Türkmenistaniga * (hääletus)
  
4.10.Turvalisuse ja põhivabaduste tugevdamine Internetis (hääletus)
  
4.11.Laevade ohutu ja keskkonda säästev ringlussevõtt (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Kultuuri roll Euroopa piirkondade arengus (arutelu)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 11.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 12.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 13.Järgmiste istungite ajakava
 14.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (132 kb) Kohalolijate nimekiri (54 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (800 kb) 
 
Protokoll (116 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) Hääletustulemused (216 kb) Nimelise hääletuse tulemused (727 kb) 
 
Protokoll (183 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (410 kb) Nimelise hääletuse tulemused (719 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika