Index 
Proces-verbal
PDF 192kWORD 123k
Joi, 26 martie 2009 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate (modificarea „Regulamentului unic OCP”) * (dezbatere)
 3.Recursuri colective (dezbatere)
 4.Votare
  
4.1.Carte Albă: Acţiuni în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor CE în domeniul concurenţei (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.2.Distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate (modificarea „Regulamentului unic OCP”) * (vot)
  
4.3.Acordul de liber schimb UE-India (vot)
  
4.4.Responsabilitatea socială a întreprinderilor subcontractante în lanţul de producţie (vot)
  
4.5.Preţurile la alimente în Europa (vot)
  
4.6.Impactul urbanizării extinse din Spania asupra drepturilor individuale ale cetăţenilor europeni, asupra mediului şi a aplicării legislaţiei comunitare, pe baza petiţiilor primite (vot)
  
4.7.Stadiul relaţiilor transatlantice în urma alegerilor din Statele Unite (vot)
  
4.8.Acord comercial interimar cu Turkmenistan (vot)
  
4.9.Acord interimar cu Turkmenistanul * (vot)
  
4.10.Consolidarea securităţii şi a libertăţilor fundamentale pe internet (vot)
  
4.11.Reciclarea ecologică și în condiții de siguranță a navelor (vot)
 5.Explicaţii privind votul
 6.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 7.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 8.Rolul culturii în dezvoltarea regiunilor europene (dezbatere)
 9.Depunere de documente
 10.Decizii privind anumite documente
 11.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)
 12.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 13.Calendarul următoarelor şedinţe
 14.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 10.00.


2. Distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate (modificarea „Regulamentului unic OCP”) * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) în ceea ce privește distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate [COM(2008)0563 - C6-0353/2008 - 2008/0183(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

Czesław Adam Siekierski şi-a prezentat raportul.

A intervenit Mariann Fischer Boel (membră a Comisiei)

Au intervenit: Florencio Luque Aguilar (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Agnes Schierhuber, în numele Grupului PPE-DE, María Isabel Salinas García, în numele Grupului PSE, Willem Schuth, în numele Grupului ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski, în numele Grupului UEN, Witold Tomczak, în numele Grupului IND/DEM, Jean-Claude Martinez, neafiliat, Albert Deß, Luis Manuel Capoulas Santos, Danutė Budreikaitė, Giovanni Robusti, Kathy Sinnott, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Jean-Paul Denanot, Leopold Józef Rutowicz, Christa Klaß, Rosa Miguélez Ramos, Ewa Tomaszewska, Filip Kaczmarek şi Csaba Sándor Tabajdi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Petre şi Francesco Ferrari.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit, de asemenea, conform procedurii „catch the eye” Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ljudmila Novak şi Donato Tommaso Veraldi.

Au intervenit: Mariann Fischer Boel şi Czesław Adam Siekierski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.2 al PV din 26.03.2009.


3. Recursuri colective (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Recursuri colective

Meglena Kuneva (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Malcolm Harbour, în numele Grupului PPE-DE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului PSE, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, Klaus-Heiner Lehne şi Martí Grau i Segú.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Reinhard Rack.

A intervenit Meglena Kuneva

Dezbaterea s-a încheiat.

(Şedinţa, suspendată la 11.35 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.05)


PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

A intervenit Monica Frassoni cu privire la organizarea dezbaterilor.

4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


4.1. Carte Albă: Acţiuni în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor CE în domeniul concurenţei (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la Cartea albă privind acțiunile în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor CE antitrust [2008/2154(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptată prin vot unic (P6_TA(2009)0187)


4.2. Distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate (modificarea „Regulamentului unic OCP”) * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) în ceea ce privește distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate [COM(2008)0563 - C6-0353/2008 - 2008/0183(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0188)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0188)

Intervenţii:


Czesław Adam Siekierski (raportor), înainte de vot.


4.3. Acordul de liber schimb UE-India (vot)

Raport referitor la acordul de liber schimb UE-India [2008/2135(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Sajjad Karim (A6-0131/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ DE ÎNLOCUIRE nr.3 (PPE-DE, ALDE, UEN)

Adoptat (P6_TA(2009)0189)

Propunerile de rezoluţie de înlocuire nr. 1 şi 2 depuse, respectiv, de Grupurile ALDE şi PPE-DE, precum şi propunerea de rezoluţie depusă de Comisia INTA, sunt caduce.


4.4. Responsabilitatea socială a întreprinderilor subcontractante în lanţul de producţie (vot)

Raport referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor subcontractante în lanțul de producție [2008/2249(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE DE ÎNLOCUIRE nr.1 (PPE-DE)

Respinsă

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE DE ÎNLOCUIRE nr.2 (PSE, ALDE, Verts/ALE)

Adoptată (P6_TA(2009)0190)

Propunerea de rezoluţie depusă de Comisia EMPL este caducă.


4.5. Preţurile la alimente în Europa (vot)

Raport referitor la preţurile la alimente în Europa [2008/2175(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Katerina Batzeli (A6-0094/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERI DE REZOLUŢIE DE ÎNLOCUIRE nr.1 şi 2 (identice) (ALDE, de către mai mult de 40 de deputaţi)

Respinse

PROPUNERE DE REZOLUŢIE (AGRI)

Adoptată (P6_TA(2009)0191)

Intervenţii:

Katerina Batzeli (raportoare), înainte de vot, şi Astrid Lulling cu privire la această intervenţie.


4.6. Impactul urbanizării extinse din Spania asupra drepturilor individuale ale cetăţenilor europeni, asupra mediului şi a aplicării legislaţiei comunitare, pe baza petiţiilor primite (vot)

Raport privind impactul urbanizării extensive din Spania asupra drepturilor individuale ale cetățenilor europeni, asupra mediului înconjurător și asupra aplicării dreptului comunitar, pe baza petițiilor primite [2008/2248(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportoare: Margrete Auken (A6-0082/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE DE ÎNLOCUIRE nr.1 (de către mai mult de 40 de deputaţi)

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUŢIE DE ÎNLOCUIRE nr. 2 (PSE)

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptată (P6_TA(2009)0192)

Intervenţii:

- Michael Cashman, înainte de vot, pentru a menţiona că îşi retrage semnătura de pe propunerea de rezoluţie de înlocuire nr.2, şi Margrete Auken (raportoare) pentru a solicita Parlamentului să respingă cele două propuneri de rezoluţie de înlocuire;

- Preşedintele, în cursul votului, pentru a menţiona că Grupul Verts/ALE şi-a retras cererea de vot prin apel nominal pentru propunerea de rezoluţie de înlocuire nr. 2.


4.7. Stadiul relaţiilor transatlantice în urma alegerilor din Statele Unite (vot)

Raport privind stadiul relațiilor transatlantice în urma alegerilor din SUA [2008/2199(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptată (P6_TA(2009)0193)


4.8. Acord comercial interimar cu Turkmenistan (vot)

Propuneri de rezoluţie B6-0150/2009/rev şi B6-0160/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B6-0150/2009/rev

Au intervenit: Daniel Caspary, în numele Grupului PPE-DE, care a solicitat, în temeiul articolului 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, amânarea votului final pentru acest punct, precum şi pentru punctul următor, şi Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, care a sprijinit cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

A intervenit Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a prezenta un amendament oral (reţinut) la amendamentul 2 (respins astfel cum a fost modificat).


4.9. Acord interimar cu Turkmenistanul * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului şi a Comisiei privind încheierea unui acord interimar privind comerţul şi măsurile de însoţire între Comunitatea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Turkmenistanul, pe de altă parte [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Intervenţii:

Robert Goebbels, pentru a solicita repetarea votului pentru amendamentul 1 (Parlamentul a aprobat această cerere), amânarea votului final rămânând valabilă, în urma cererii raportorului.


4.10. Consolidarea securităţii şi a libertăţilor fundamentale pe internet (vot)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind consolidarea securității și a libertăților fundamentale în rețeaua internet [2008/2160(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Adoptată (P6_TA(2009)0194)

Intervenţii:

Stavros Lambrinidis (raportor) cu privire la amendamentul oral prevăzut iniţial la punctul (1) (Preşedintele i-a confirmat că acest amendament nu fusese prezentat).


4.11. Reciclarea ecologică și în condiții de siguranță a navelor (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0161/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptată (P6_TA(2009)0195)


5. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Czesław Adam Siekierski - A6-0091/2009
Zita Pleštinská, Laima Liucija Andrikienė şi Kathy Sinnott

Raport Sajjad Karim - A6-0131/2009
Philip Claeys şi Charles Tannock

Preşedintele a reamintit procedura de urmat în cazul explicaţiilor privind votul.

Raport Lasse Lehtinen - A6-0065/2009
Jean Marie Beaupuy, în numele Grupului ALDE, şi Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE

Raport Katerina Batzeli - A6-0094/2009
Christa Klaß, Jim Allister, Leopold Józef Rutowicz, Hynek Fajmon, Hannu Takkula, Martin Callanan, Daniel Hannan şi Jean-Claude Martinez

Raport Margrete Auken - A6-0082/2009
Jim Allister, Cristina Gutiérrez-Cortines, Philip Claeys, Martin Callanan şi Peter Skinner

Raport Francisco José Millán Mon - A6-0114/2009
Christopher Heaton-Harris, Philip Claeys, Hannu Takkula, Martin Callanan, Charles Tannock şi Peter Skinner

Raport Stavros Lambrinidis - A6-0103/2009
Philip Claeys şi Hannu Takkula


6. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Avril Doyle a adus la cunoştinţă faptul că nu a luat parte la votul privind raportul Margrete Auken (A6-0082/2009).


(Şedinţa, suspendată la 13.15, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


8. Rolul culturii în dezvoltarea regiunilor europene (dezbatere)

Întrebare orală (O-0064/2009) adresată de Doris Pack, în numele Grupului PPE-DE, Comisiei: Rolul culturii în dezvoltarea regiunilor europene (B6-0226/2009)

Doris Pack a dezvoltat întrebarea orală.

Joe Borg (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Manolis Mavrommatis, în numele Grupului PPE-DE, Mary Honeyball, în numele Grupului PSE, Grażyna Staniszewska, în numele Grupului ALDE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, Věra Flasarová, în numele Grupului GUE/NGL, Christopher Heaton-Harris, Vittorio Prodi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt şi Bernd Posselt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Iosif Matula, Zbigniew Zaleski, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Czesław Adam Siekierski şi Christopher Beazley.

A intervenit Joe Borg.

Propunerile de rezoluţie care urmează să fie depuse, în temeiul articolului 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.21 al PV din 02.04.2009.


9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit (COM(2009)0139 - C6-0103/2009 - 2009/0047(COD))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG, CONT, TRAN

- Propunere de virament de credite DEC08/2009 - Sectiunea III - Comisie (N6-0009/2009 - C6-0104/2009 - 2009/2027(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC09/2009 - Sectiunea III - Comisie (N6-0010/2009 - C6-0105/2009 - 2009/2028(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


10. Decizii privind anumite documente

Comisii asociate

ECON

- Program comunitar de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului (COM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD))
(aviz: BUDG)
Comisii asociate ECON, JURI
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 19.03.2009)


11. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 116 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

94/2008

Eva-Britt Svensson

355

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

72

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

17

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

155

104/2008

Bill Newton Dunn

15

105/2008

Andreas Mölzer

9

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

77

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

127

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

195

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

317

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

18

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

36

4/2009

Alain Hutchinson, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, José Ribeiro e Castro, Francis Wurtz

123

5/2009

Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

12

6/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

15

7/2009

Daniel Strož

12

8/2009

Cristiana Muscardini, Monica Frassoni, Christopher Beazley, Daniel Dăianu, Adamos Adamou

205

9/2009

Anna Záborská, Martin Kastler, Jean Louis Cottigny, Patrizia Toia, Konrad Szymański

197

10/2009

Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Iles Braghetto, Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott

116

11/2009

Sebastian Valentin Bodu, Marian-Jean Marinescu

47

12/2009

Alain Hutchinson, David Hammerstein, Neil Parish

156

13/2009

Maria Petre, Joseph Daul, Tunne Kelam, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu

62

14/2009

Dariusz Maciej Grabowski, Tadeusz Zwiefka

10

15/2009

Glyn Ford, Caroline Lucas, Stephen Hughes, Luisa Morgantini, Elisabeth Schroedter

96

16/2009

Alexandru Nazare, Marian-Jean Marinescu

21

17/2009

Anna Hedh, Göran Färm, Robert Evans, Neil Parish, Mojca Drčar Murko

29

18/2009

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

4

19/2009

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

17

20/2009

Jörg Leichtfried

24

21/2009

Alexandru Nazare, Maria Petre, Constantin Dumitriu

18

22/2009

Alexandru Nazare

18

23/2009

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Amalia Sartori, Pia Elda Locatelli

21

24/2009

Dushana Zdravkova, Urszula Gacek, Marian-Jean Marinescu, Panayiotis Demetriou, Stavros Lambrinidis

51

25/2009

Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo, Paulo Casaca

80

26/2009

Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula, Vasco Graça Moura

17

27/2009

Riccardo Ventre

23

28/2009

Riccardo Ventre

15

29/2009

Eleonora Lo Curto, Paolo Bartolozzi

17

30/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

14

31/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

24

32/2009

Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

31

33/2009

Alexandru Nazare

9

34/2009

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

11

35/2009

André Brie, Paulo Casaca, Bill Newton Dunn, Nickolay Mladenov

19

36/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu

17

37/2009

Monica Giuntini, Vincenzo Lavarra, Costas Botopoulos, Jamila Madeira, Jean-Paul Denanot

23

38/2009

Dorette Corbey, John Bowis, Adamos Adamou, Carl Schlyter, Avril Doyle

35

39/2009

Philip Claeys, Koenraad Dillen, Frank Vanhecke

8

40/2009

Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Mircea Paşcu

13


12. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 172 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


13. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc la 1 aprilie 2009 şi 2 aprilie 2009.


14. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 15.50.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baeva, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busquin, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăncilă, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jordan Cizelj, Juri, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, Losco, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Özdemir, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Trautmann, Trüpel, Turmes, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina

Aviz juridic - Politica de confidențialitate