Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 april 2009 - Bryssel

3. Välkomsthälsning
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Luc Montagnier, 2008 års nobelpristagare i medicin, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Ecowas parlament, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy