Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 april 2009 - Bryssel

6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade från PPE-DE-gruppen fått följande begäranden om utnämningar:

utskottet BUDG: Liene Liepiņa

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen: Liene Liepiņa

utskottet INTA: Daniel Bautista

utskottet PECH: Daniel Bautista

delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland: Daniel Bautista

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika (Eurolat): Daniel Bautista

Dessa utnämningar ska betraktas som godkända om inga invändningar inkommit innan detta protokoll justerats.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy