Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 1 kwietnia 2009 r. - Bruksela

7. Sprostowania (art. 204a Regulaminu)

Komisje przedmiotowo właściwe przedstawiły następujące sprostowania dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych
P6_TA(2008)0610-(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))-ENVI

Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
P6_TA(2008)0609 – (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) – ITRE

Zgodnie z art. 204a) ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za przyjęte, chyba że w terminie czterdziestu ośmiu godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Séance en direct.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności