Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 1. april 2009 - Bruselj

7. Popravki (člen 204a Poslovnika)

Pristojna odbora sta podala popravka besedil, ki ju je sprejel Evropski parlament.

Popravek stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi obravnavi dne 17. decembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov

P6_TA(2008)0610-(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)) – ENVI

Popravek stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi obravnavi dne 17. decembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ki spreminja in nato razveljavlja direktivi 2001/77/ES in 2003/30/ES (Besedilo velja za EGP)

P6_TA(2008)0609-(KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) - ITRE

V skladu s členom 204a(4) Poslovnika se šteje, da sta ta popravka sprejeta, če politična skupina ali vsaj štirideset poslancev najkasneje v oseminštiridesetih urah ne zahteva glasovanja o njiju.

Popravki so na razpolago na spletni strani Séance en direct.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov