Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 април 2009 г. - Брюксел

8. Писмени декларации (внасяне)

Следните членове на Парламента представиха писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

- Riccardo Ventre за последиците на замърсяването от кораби върху крайбрежните туристически райони (0041/2009),

- Riccardo Ventre за курсове по безопасност на движението в учебните програми, предлагани в заведенията за средно образование (0042/2009),

- Erminio Enzo Boso и Mario Borghezio относно необходимостта от приемането на подробна политика за планинското наследство и неговото опазване (0043/2009),

- Vladimír Železný за бойкотиране на Световната конференция на ООН срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост (0044/2009).

Правна информация - Политика за поверителност