Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες

10. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του 2010

Η Διάσκεψη των Προέδρων κοινοποίησε τις προτάσεις της για το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του 2010.

Οι προτάσεις αυτές έχουν ως ακολούθως:

από 11 έως 14 Ιανουαρίου

στις 27 και 28 Ιανουαρίου

από 8 έως 11 Φεβρουαρίου

στις 24 και 25 Φεβρουαρίου

από 8 έως 11 Μαρτίου

στις 24 και 25 Μαρτίου

από 19 έως 22 Απριλίου

στις 5 και 6 Μαΐου

από 17 έως 20 Μαΐου

από 14 έως 17 Ιουνίου

από 5 έως 8 Ιουλίου

από 6 έως 9 Σεπτεμβρίου

από 20 έως 23 Σεπτεμβρίου

στις 6 και 7 Οκτωβρίου

από 18 έως 21 Οκτωβρίου

στις 10 και 11 Νοεμβρίου

από 22 έως 25 Νοεμβρίου

από 13 έως 16 Δεκεμβρίου

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ορίζεται την Πέμπτη 16 Απριλίου 2009, στις 12 το μεσημέρι.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τη ν Τετάρτη 22 Απριλίου 2009, στις 12 το μεσημέρι.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου