Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 april 2009 - Bryssel

10. Sammanträdeskalender för 2010

Talmanskonferensen redogjorde för sina förslag rörande sammanträdeskalendern för 2010.

Följande sammanträdesperioder föreslogs:

11-14 januari

27-28 januari

8-11 februari

24-25 februari

8-11 mars

24-25 mars

19-22 april

5-6 maj

17-20 maj

14-17 juni

5-8 juli

6-9 september

20-23 september

6-7 oktober

18-21 oktober

10-11 november

22-25 november

13-16 december

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag fastställdes till torsdagen den 16 april 2009 kl. 12.00.

Omröstningen skulle äga rum onsdagen den 22 april 2009 kl. 12.00.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy