Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 април 2009 г. - Брюксел

11. Ред на работа

Съгласно дневния ред се пристъпва към определяне реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за първата месечна сесия през април е раздаден (PE 422.680/PDOJ) и към него се предлага да бъдат направени следните промени (член132 от Правилника за дейността):

сряда

- искане от групата Verts/ALE за вписване в дневния ред на изявление на Комисията относно «Потъналите кораби с емигранти край бреговете на Либия»

Парламентът одобрява искането.

Изявлението се вписва след едноминутните изказвания по важни политически въпроси.

четвъртък

- не се предлага промяна

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност