Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 1. april 2009 - Bruxelles

11. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for plenarmøderne i april I (PE 422.680/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer hertil (forretningsordenens artikel 132):

onsdag

- anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at få opført en redegørelse fra Kommissionen om «Indvandreres forlis ved Libyens kyster» på dagsordenen

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Denne erklæring blev opført på dagsordenen efter indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager.

torsdag

- ingen ændringer

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik