Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 1 kwietnia 2009 r. - Bruksela

11. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych pierwszej sesji kwietniowej (PE 422.680/PDOJ), w którym zaproponowano dokonanie następujących zmian (art.132 Regulaminu):

środa

- wniosek grupy Verts/ALE o wpisanie do porządku obrad oświadczenia Komisji pt. «Zatonięcie migrantów u wybrzeży libijskich»

Parlament przyjął wniosek.

Oświadczenie zostało wpisane do porządku obrad po jednominutowych wystąpieniach w ważnych kwestiach politycznych.

czwartek

- bez zmian

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności