Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 1. apríla 2009 - Brusel

11. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu rokovania 1. aprílového plenárneho zasadnutia (PE 422.680/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 132 rokovacieho poriadku):

streda

- požiadavka skupiny Verts/ALE, aby sa do návrhu programu zaradilo vyhlásenie Komisie o stroskotaní emigrantov pri pobreží Líbye

Parlament žiadosť schválil.

Vyhlásenie sa zaradilo do programu rokovania po jednominútových vystúpeniach k významným politickým otázkam.

štvrtok

- bez návrhov na zmenu

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia