Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 april 2009 - Bryssel

11. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Förslag till föredragningslista för sammanträdesperioden april I (PE 422.680/PDOJ) delades ut, till vilket följande ändringsförslag lades fram (artikel 132 i arbetsordningen):

onsdag

- Begäran från Verts/ALE-gruppen om att i föredragningslistan föra in ett uttalande från kommissionen om «Drunkande av migranter utanför Libyens kust»

Parlamentet godkände denna begäran.

Uttalandet skulle föras in i föredragningslistan, efter uttalandena på en minut om viktiga politiska frågor.

torsdag

- inga ändringar

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy